اولين دماوند پژوه!!
به پاسداشت شصت و يكمين سال انتشار كتاب دماوند و با گراميداشت تلاشهاي مرحوم دكتر علي صفايي

حميد آقائي

 از دوران كودكي و نوجواني ام در سالهاي قبل از انقلاب،كتاب دماوندِ دكتر علي صفايي را ديده بودم و بخشهايي از آن را كه تاريخ شهرستان بود به اندازه ي درك و فهم آن دوران خوانده بودم.
حقيقت اين است كه تعلق خاطر و دلبستگي آن مرحوم ستودني است؛ چنان چه استاد راهنمايش دكتر علي اصغر پورهمايون در مقدمه كتابش نوشته است.
دقت كنيد!! از ۶۳ سال پيش سخن مي گويم كه يك دانشجوي دماوندي پايان نامه دوره ي ليسانسش را به تاريخ و جغرافيا و اقتصاد و فرهنگ زاد و بومش اختصاص مي دهد و براي انتشار آن مي كوشد و با سختي ها و دشواري هاي خاص انتشار كتاب در آن زمان، دو سال بعد و در مهرماه ۱۳۳۵ آن را به بازار نشر مي فرستد!!!
دشوارتر از اين كار، اصل تحقيق و پژوهش است. تاريخ دماوند آن هم در آن زمان در اوراق و برگهاي پراكنده و در لابلاي سطور كتابهاي تاريخ نهفته بوده است. صفايي بيش از پنجاه جلد كتاب را در اين موضوع برگ برگ مي كاود و موشكافانه تاريخ زادگاهش را از درون آن سطرها بيرون مي كشد و تدوين مي كند.
وي به همين مقدار اكتفا نكرده و با رويكردي اصلاح گرانه و با نگاه حل مشكل دست به يك پژوهش ميداني مي زند. سوالاتي را طرح كرده و پس از پلي كپي آن ها در ۵۰۰ برگ، پرسش ها را براي فرهيختگان و مديران و كدخدايان و فرهنگيان دماوند مي فرستد و با صبر وشكيبايي و پيگيري مداوم آن هارا جمع آوري و تدوين مي كند و نتيجه آن پژوهشهاي كتابخانه اي و ميداني را در پايان نامه اي كه در چهار مبحث سامان داده است تقديم مي كند.
صفايي در واقع كاري سهل و ممتنع را با تلاشي آبرومندانه و غيرتمندانه به سرانجامي مطلوب رسانده است.

پايان خوش اين تلاش علميِ تحسين برانگيز مي شود: كتاب ''دماوند'' (شامل: اوضاع اقتصادي، اجتماعي شهرستان دماوند) كه در چهار مبحث اصلي شامل:
- مبحث اول،كليات: تاريخچه و مراكز عمده و تقسيمات داخلي. در اين بخش مي بينيم كه شهرستان دماوند در زمانه اي شامل گرمسار و ايوانكي، لواسانات و لاريجان بوده است. در اين مبحث از وضعيت اداري و طبيعي هم سخن گفته شده است.
مبحث دوم: دكتر صفايي در اين بخش به ترسيم اوضاع اقتصادي شهرستان پرداخته و اين مبحث را در ده بخش با مطالبي پيرامون وسايل ارتباطي، كشاورزي، دامپروري، محصولات طبيعي، صادرات و واردات، در آمدها وگردش پول و ... سامان داده است.
فصل سوم: به اوضاع اجتماعي دماوند اختصاص يافته و خواننده را با موضوعاتي پيرامون خصوصيات مهاجرت، نژاد، زبان، مذهب، خانواده، ازدواج، طلاق، افكار اختلافات و مرافعات در حال و هواي ۶۰ سال پيش آشنا مي سازد.
در بخش ديگري از اين مبحث سوم به موضوع مهم بهداشت و فرهنگ و مشكلات متعددي كه آن زمان وجود داشته است مي پردازد و در فصلي ديگر به اوضاع سخت كشاورزان و اقشار ديگر و وضعيت در آمد و مسايل مالي واقتصادي اشاره مي كند.
صفايي در مبحث پاياني و آخر پس از طرح وضعيت موجود اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و بهداشتي شهرستان پيشنهادهاي اصلاحي اش را كه چكيده و عصاره نظرات مردم شهرها و روستاهاي منطقه است ارائه مي دهد كه بسيار خواندني است.
موضوعاتي از قبيل: تعيين تكليف نهايي وضعيت لاريجان و گرمسار و لواسان، تهيه نقشه جامع شهرستان، ايجاد شركت هاي تعاوني كشاورزي براي باغداران و كشاورزان، بيمه محصولات كشاورزي، ايحاد بيمارستان و درمانگاه در مركز شهرستان و مناطق ديگر، اصلاح و بهسازي وضعيت حمام ها، فاضلاب و توسعه زيرساختهاي حمل و نقل، جلوگيري از افزايش اعتياد به مواد مخدر، ايجاد و توسعه مراكز تفريحي و فرهنگي، تاسيس دانشسراي كشاورزي مطابق با وضعيت منطقه، رسيدگي به وضعيت معلمان و آموزش و پرورش، توسعه زيرساخت هاي برق دماوند و فيروزكوه و ...


نكته مهم در اين پژوهش سعي و اهتمام دكترصفايي براي حل مشكلات منطقه و تلاش وي براي ارائه راهكارهاي عملي براي پيشرفت شهرستاني است كه زادگاه وي محسوب مي شود. صفايي در اين كتاب تاريخ نامه، دردنامه و اصلاح نامه را براي موطن محبوبش تقديم كرده است.
دكتر علي صفايي در اين وادي فضل تقدم دارد و به تعبيري «اولين دماوند پژوه» است كه در دوران دانشجويي با تعلق خاطر به زاد وبومش پاي پيش نهاده و نام وطن مالوفش را زنده نگاه داشته است.
نگارنده معتقد است حق اين فرهيخته ي فرهنگي است كه كتابش با اجازه فرزندان گرامي و وابستگان ارجمندش در تلاشي دوباره جامه ي نشر بپوشد و در مراسمي در خور وشايسته از اين مجاهدت علمي و پژوهشي تحسين و تفقدي بايسته به عمل آيد.
مهرماه ۹۶ به مناسبت شصتمين سال انتشار اين كتاب گرانسنگ فرصتي است تا از تلاشهاي دلسوزانه آن محقق گرانمايه تقدير كنيم و به غيرت و همت و تلاش علمي سترگش دست مريزاد بگوييم. 


 

نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395

 

فايل pdf

 دماوند در یک نگاه

دفتر میراث مکتوب

 1389/06/05  
دفتر ميراث مكتوب

 

جغرافیای طبیعی

تاریخ

 1393/04/25  
نظرات
ساران به روايت بنجامين

 

 1393/04/23  
نظرات
سفر ماساجي اينووه

 

 1391/07/02  
نظرات
خاطرات ميرزاحسين ديوان بيگي

 

 1391/04/24  
نظرات
جاجرود به روايت مطلع الشمس و مرات البلدان

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۲۹ بهمن ۱۳۲۸

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۱۵ آبان ۱۳۳۱

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۱۸ ارديبهشت ۱۳۳۱

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۸ خرداد ۱۳۳۱

 

 1391/01/22  
نظرات
مذاكرات مجلس شوراي ملي ۷ خرداد ۱۳۳۲

 

 1390/12/23  
نظرات
آمار نه دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دماوند

 

 1390/12/23  
نظرات
دو اطلاعيه از انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراي ملي

 

 1390/12/23  
نظرات
نمايندگان 24 دوره مجلس شوراي ملي دماوند و فيروزكوه

 

 1390/09/22  
نظرات
دماوند در سفرنامه ابودلف (قرن چهارم هجري)

 

 1390/09/21  
نظرات
كاوش هاي باستان شناسي محوطه تاريخي وليران

 

 1390/09/10  
نظرات
وضعيت پوشش گياهي و جانوريِ محوطه باستاني وليران

 

 1390/09/09  
نظرات
نقش خاندان جلالي موسوي در بيداري مردم منطقه دماوند

 

 1390/09/05  
نظرات
سفرنامه كلودانه ، روزنامه نگار فرانسوي

 

 1391/11/01  
نظرات
پيش درآمدي بر تاريخ دماوند

 

 1390/08/22  
نظرات
برق دماوند

 

 1390/08/22  
نظرات
خاطرات انقلاب

 

فرهنگ

 1393/04/24  
نظرات
دماوند = گب آوند

 

 1392/01/14  
نظرات
علما و قضات محله قاضي دماوند

 

 1391/09/15  
نظرات
بررسي نام دماوند در مجله آينده

 

 1391/07/04  
نظرات
نگاهي به موزه دفاع مقدس شهرستان دماوند

 

 1391/11/02  
نظرات
اماكن آموزشي و فرهنگي شرق استان تهران

 

 1390/09/09  
نظرات
دماوند، پناهگاه مظلومان تاريخ

 

 1390/09/05  
نظرات
زبان و فرهنگ مازندراني در كوهپايه هاي دماوند

 

 1394/07/16  
نظرات
خاطرات

 

 1394/07/16  
نظرات
شهداي دماوند

 

 1394/07/16  
نظرات
دماوند در دوران جنگ تحميلي

 

 1394/07/16  
نظرات
معرفي كتاب

 

 1394/07/16  
نظرات
گفتگو

 

 1394/07/16  
نظرات
عكس

 

 1390/08/23  
نظرات
منتخبي از اشعار شعراي معاصر دماوند

 

 1390/08/22  
نظرات
جلوه هاي حماسه حسيني در كيلان

 

 1391/11/02  
نظرات
دانشمند ذوالفنون

 

 1390/08/21  
نظرات
با شاعران قديم دماوند

 

 1391/11/02  
نظرات
مسعود نصرتي؛ نويسنده ، محقق و پژوهشگر آثار دماوند

 

 1391/11/02  
نظرات
حاج عيسي هاشمي ، پدر شهيد جواد هاشمي

 

 1391/11/02  
نظرات
حاج صديفي ، پدر دو شهيد

 

اقتصاد

جاذیه های گردشگری

تقسیمات جغرافیایی

نقشه سایت

مقالات و دیدگاه ها
محمدرضا: از دیدن قالب جدید سایت که واقعا سایت خوبی هست خوشحال شدم. با سپاس
......................................
دانشجو: سایت کامل و جامع ست. تشکر
......................................
محمد رضا: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام بنده یک مقاله ای را در سایت شما خواندم که خواستم از شما تشک کنم برای این که بنده یکی از نوادگان مولا محمد باقر سارانی هستم و بنده اطلاعاتی را از ایشان می خواستم و میخواهم از شما تشکر کنم و هر کمکی از بنده بر بیاید در خدمتم با تشکر اجرتان با ابی عبی عبدالله
......................................
دانشجو: سایت عالی بود
......................................
داریوش براتی: با عرض سلام احترام خدمت شما من شهر دماوند رو بسیار دوست میدارم و میخواهم دانشجو دانشگاه دماوند شوم
......................................
دانشجو: سايت كاملي نبود
......................................
دانشجو: واقعا سایت جامع و جالبی بود خیلی به من کمک کرد فکر نمی کردم همچین اطلاعات جامعی بتونم راجع به دماوند پیدا کنم واقعا ممنون
......................................
سلام: لطفا با من تماس بگیرید. m_rezaei_5@yahoo.com
......................................
مجتبی غلامر ضایی: فوق العاده بود
......................................
R: واقعا سایت بسیار جامعی درست کردید. ای مهربان مهد امید . آخر تویی ماوای من هم مسکنم ، هم لانه ام ، كاشانه ي زيباي من دماوند
......................................
مسعود هاشمی: واقعا معرکه بود خسته نباشید
......................................
پ‍ژوهشسراي شهيد فائزي دماوند : با سلام واحترام در اين مركز ما در زمينه دبحث دماوند شناسي مشغول فعاليت مي باشيم و اماده مبادله اطلاعات با شما هستيم
......................................