آمار شهداي محلات و روستاهاي شهرستان دماوند

جورد                              37 شهيد
آبعلي                            29 شهيد
جيلارد                           26 شهيد
محله فرامه                     25 شهيد
آيينه ورزان                      22 شهيد
آبسرد                            20 شهيد
اوره                                20 شهيد
سربندان                         20 شهيد
دشتمزار                         20 شهيد
مراء                                18 شهيد
كيلان                              17 شهيد
محله قاضي                     16 شهيد
محله درويش                    13 شهيد
مشاء                              12 شهيد
آرو                                  12 شهيد

اسامي محلات و روستاها براساس تحقيق دست اندركاران ره آورد است. دوستاني كه اطلاعات دقيق تري دارند اعلام نمايند.