اوارد و نصرت آباد

معرفي اوارد هزارجريب و نصرت آباد گلوگاه

قبيله دماوندي هاي روستاي پارسا – مهاجرت كرده از روح افزاء

در سال 1219-1221 فردي به نام حاج يوسف دماوندي كه تاجر بود، در بندرگز زندگي و تجارت مي كرد و با كشور هاي آسياي ميانه ارتباط داشت. حاج يوسف از حاج عبدالله دماوندي دعوت نمود تا به بندرگز بيايد. چون داد و ستد و تجارت در بندرگز زياد بود در آنجا ساكن شد و زن اختيار كرد. به علت خوب بودن وضعيت مالي حاج عبدالله، در تجارت با حاج يوسف سهيم شد.

حاج عبدالله دماوندي دو زن داشته كه از از آن دو زن هر كدام دو پسر داشته.وي در سال 1225 به روستاي ويوا آمد و قبرش هم در روستاي لوجنده يا جيربند (جوربند) است.

وي چون دامدار بوده به دنبال مزرعه و صحرا مي گشت كه هدفشان روستاي اوارد بود كه اوارد به معني (فراواني يا كنار رودخانه) است كه حاج عبدالله با حيوانات (گاو و گوسفند) به سمت روستاي اوارد حركت مي كند قبل از رسيدن به روستاي اوارد به سرچشمه اي بنام كور چمبيش (كورچشمه) كه 2كيلومتر از روستا فاصله دارد رسيدند و شب را در آنجا اسكان كردند و صبح به محل مورد نظرش رسيدند و در آنجا اسكان گزيدند كه نسل امروز از نسل حاج عبدالله دماوندي هستند.

طبق سر شماري سال 1375 جمعيت روستا 836 نفر (در 160خانوار) مي باشد.

بزرگان روستاي اوارد:

شيخ ملا علي النقي:نويسنده كتاب شيخ داوود

استادان مكتب خانه روستا:

ملا اسماعيل- ملا رحمان- شيخ زبيده- شيخ شعبان- شيخ نصرت- آخوند محمد رضا

موقعيت جغرافيائي روستاي اوارد:

شمال: به شهرستان گلوگاه

جنوب: به روستاي پارم

شرق: به روستاي نيالا

غرب: به روستاي يخكش

دماوندي هاي روستاي پارسا

گفته مي شود كه رقيه خواهر گلعلي و دختر كربلايي صادق رئيسي پارسايي بود به صفرقلي ساليكندي ازدواج كرد صفرقلي از دنيا رفت رقيه كه از همسرش يك فرزند به نام كربلايي عليجان داشت به پارسا آمد و گفته مي شود كه برادرش او را به پارسا نزد خود آورد.

به احتمال قوي صفرقلي از پارسايي بود چون كربلايي عليجان ملك مهدان را به سبب فاميل بودن از آنها خريد.

رقيه با جبار ارضتي ازدواج كرد و از او نيز فرزندي داشت جبار نيز از دنيا رفت و فرزند جبار نيز بلافاصله بعد از پدردر خرد سالي از دنيا رفت.پس از فوت جباركربلايي محمد حسين رقيه را به همسري برگزيد و گفته مي شود كه شرط ازدواج را سكونت در پارسا قرار داد.

كربلايي محمد حسين نياي بزرگ دماوندي هاي روستاي پارسا بود. اين مطلب رادر تاريخ ۲۲ آذر ۱۳۹۰ ازحاج عبدالله دماوندي اواردي پرسيدم او ۷۰ سال دارد و مي گويد پسر سوم خانواده مي باشد و خواهرش هاجر با ۹۰ سال سن در قيد حيات مي باشد ايشان آنچه از اجدادش در خاطر داشت اينگونه بيان فرمود:

با توجه به آنكه كربلايي عليجان پسر خاله حاج يوسف مي باشد به نظر مي رسد كه همسر اول كربلايي محمد حسين خواهر رقيه مي باشد.

وهاب به سبب ازدواج به اوارد مهاجرت كرد همسر وهاب آمنه اواردي بود آمنه برادري به نام رضا داشت همسر رضا نامش پرخان بود كه خواهر كربلايي اكبر مهداني بود (فرزندان اكبر: حاج باباعلي و بي بي نساء ساليكندي مي باشند) فرزند پرخان حاج هاشم اواردي مي باشد.

حاج يوسف پس از رفتن به اوارد با ارث خانمش و همچنين خريد املاك ، صاحب 4 هكتار از زمينهاي اوارد شد.  نام خانوادگي حاج يوسف دماوندي مي باشد

لازم به ذكر است كه در كنار پارسا روستاي ويوا مي باشد كه دو قبيله بزرگ رئيسي و دماوندي در آنجا ساكن مي باشند. حاج عبدالله فرزند حاج يوسف اظهار كرد كه قبيله دماوندي ها از روستاهاي شهرستان دماوند به نام روستاي روح افزا به ويوا نقل مكان كردند و دماوندي هاي پارسا نيزمانند رئيسي ها از روستاي ويوا به پارسا آمدند و از آنجا به اوارد رفتند.

كربلايي محمد جعفر و كربلايي رضا در كربلا مدفون مي باشند و كربلايي شيخ حمزه نيز به ارضت رفت. اما ولي اكبري ارضتي در مورد كل محمد حسين مي گويد كه او ارضتي بوده و برادري ديگر هم دارد و هردو فرزند پيرك ارضتي هستند و پارسايي بودن آن را نقض مي كند. او مي گويد وقتي كل محمد حسين به پارسا آمد و با مادر كل عليجان ازدواج كر