تاريخ 1392/01/25 زمان : 09:31:28
نام علی
ايميل
سايت
پيام بسیار زیبا توصیف نموده است. دل آدم برای آن شهر دماوند تنگ می شود!