فهرست:

1- كتاب دماوند و آثار تاريخي آن اثر ناصر پازوكي طرودي

2-مسعود نصرتي

 


 

امامزاده سلطان مطهر بومهن

موقعيت جغرافيايي روستاي بومهن

روستاي بومهن در 54 كيلومتري شمال شرقي سمت چپ جاده تهران به دماوند در دامنه سرد سير واقع شده است. در گذشته جزو روستاهاي دماوند بوده ولي اكنون جزو دهستان بخش افجه استان تهران است.مردم آن شيعه بوده و به زبان فارسي و تركي تكلم مي كنند.رودخانه سياهرود از اين ده مي گذرد و مردم آن به شغل زراعت مي پردازند.محصولات آن غلات ، بنشن ،سيب، ميوه و قلمستان است.آثار تاريخي اين روستا امامزاده مطهر (ع) است كه در فهرست آثار تاريخي به ثبت رسيده است .اعتماد السلطنه در باره اين روستا نوشته است :نيم فرسخ كه استلك را طي مسافت نمودند به قريه بومهن مي رسند.اين كلمه ظاهرا مركب از «بوم» و «هن» باشد و «هن» به فارسي به معني لرزه و چون بومهن از قراء دماوند است و به كثرت زلازل معروف ،ممكن است اينجا بومهن را گفته باشند يعني محل زلزله .

موقعيت امامزاده سلطان مطهر بومهن

اين امامزاده در كنار روستاي بومهن در ميان محوطه بزرگي كه دور تا دور آن حصاري مربوط به دوره اخير است، واقع شده است.محوطه امامزاده از شمال و شرق به خيابان روستا و از جنوب و غرب به خانه هاي مسكوني محدود مي شود.ورودي محوطه در جهت شرقي واقع شده است.به جهت احترام و تقدسي كه به اين مكان قائل بوده اند،گورستاني از دوره صفويه تاكنون به وجود آورده اند.بعضي از سنگ قبرهاي دوره صفويه به سبب عدم آگاهي روستائيان هنگام تسطيح محوطه از بين رفته و تعداد اندكي از آنها باقيمانده است.

امامزاده سلطان مطهر در سفرنامه ها و متون

اين امامزاده چون در كنار روستا و دور از جاده واقع شده،در هيچ يك از سفرنامه ها و متون درباره آن صحبتي نشده است.اعتمادالسلطنه در راه سفر به خراسان به همراه ناصر الدين شاه در سال 1310هجري تنها اشاره اي كوتاه دارد كه:بقعه اي در بومهن هست كه از قرار مذكور از فرزندان امام موسي الكاظم(ع) مي باشد.اولين بار آقاي مصطفوي در اطلاعات ماهانه مطلبي كوتاه از بنا و تاريخ روي ضريح به چاپ رسانده است.سپس آقاي قرا خاني به صورت اجمالي در مقاله اي تحت عنوان « دژ گلخندان و بقعه ي سلطان مطهر »در مجله بررسيهاي تاريخي به بحث پرداخته است.

شرحي درباره مرقد امامزاده

داخل امامزاده قبري است كه روي آن ضريحي بسيار زيبا قرار دارد.كتيبه اي كه اين قبر را به امامزاده سلطان مطهر(ع) نسبت دهد،وجود ندارد.روايتهاي محلي اين امامزاده را از فرزندان بلا فصل امام جعفر صادق (ع) مي داند ولي در ميان فرزندان امام صادق(ع)كه شيخ مفيد ار آنها نام مي برند،اين نام ديده نمي شود.در كپي نسخه خطي كه در اختيار نگارنده قرار دادند،آمده است:مطهر و محمد و يحيي از قزوين روي به ولايت طهران نهادند چون به شهر طهران رسيدند،محمد و يحيي را شهيد كردند، اما مطهر بن امام جعفر صادق (ع) روي به ولايت دماوند نهاده و بسيار جراحت به وي رسيده بود.چون به موضع بوم هند رسيد،در خانه الياس كمال نانوا فرود آمد و تا مدت چهل روز بيمار بود،به همان جراحت به جوار حق پيوست.

تعميرات و تغييرات در بناي امامزاده

بناي امامزاده در طول زمان تغييراتي به خود ديده است.عكس چاپ شده توسط آقاي قراخاني در مجله بررسيهاگواهي بر اين موضوع است كه ايواني به صورت مستطيل شكل در جهت شمالي جنوبي متصل به بنا احداث شده بود،ورود به امامزاده فقط از طريق همين ايوان ميسر بوده است .اكنون اين ايوان يا نماز خانه را برداشته اند و امامزاده به صورت مستقل و آزاد،شكوه و عظمت خود را همچنان به نمايش مي گذارد.وضعيت بنادر عكس فوق الذكر حكايت از اين دارد كه تاق نماها و گنبد با سيمان و گچ پوشانده شئه بود،ولي به مرور ايام ريخته است.

نقشه بنا

نقشه امامزاده در داخل و خارج به هشت ضلعي است.ابتدا پايه هشت ضلعي كم ارتفاعي را به وجود آورده،سپس بدنه اصلي بنا روي آن ساخته و پرداخته شد.

مصالح

مصالح بنا،آجر و ملاط گچ است.

قسمت بيروني

قسمت اصلي برج روي پايه هشت ضلعي قرار گرفته است.طول هر ضلع تا زير گنبد 40/3 سانتي متر است.جرزهاي اصلي بنا،ساقه بنا را شكل مي دهند.ازيايه تا گنبد 9متر است.در ميان جرزها، تاق نماها(نغول)به عمق 10سانتي متر ديده مي شوند.زير قوس تاق نماها در هر ضلع نورگيرهاي قوس دار،ديده مي شوند و بيشتر پنجره نورگيرها شكسته اند.دو دهليز قوس دار در قسمت شمالي و جنوبي امامزاده در دو طرف درگاه ورودي كه در حال حاضر هر دو بسته شده است،به وجود آورده بودند.

درگاه ورودي

درگاه ورودي امامزاده در جهت شرقي واقع شده و داراي ارتفاعي كوتاه(40/1متر)است.بالاي اين درگاه علاوه بر تاق نماي اصلي، يك تاق كوچكتر ديگر نيز به عمق 34 سانتي متر به چشم مي خورد. به جاي در اصلي،درآهني كه هيچ تناسبي با فضاي سنتي معماري امامزاده ندارد،كار گذاشته است.در اصلي به جهت ارزش هنري كه دارد به موزه ملي انتقال داده شد.

قسمت داخلي

از درگاه برج با دو پله داخل امامزاده مي شوند.كف امامزاده نسبت به بيرون ، درعمق پايين تري قرار گرفته و در سال هاي اخير با موزائيك پوشانده شده  است. هشت ضلعي بوده و در هر ضلع تاق نماهايي به عمق 37 سانتي متر و به عرض 55/1از كف تا زير گنبد مي باشد.بالاي تاق نماها نوار يا قاب گچي مستطيل شكل در تمام ضلعها ديده مي شود.اين قاب ساده و فاقد كتيبه مي باشد و آن را با رنگ آبي رنگ آميزي نموده اند.بالاي اين قاب گچي،نورگيرها از داخل تعبيه شده اند.طرح هشت ضلعي را با ايجاد هشت بار بر گوشه سازي كرده و تبديل به شانزده ضلعي شده،سپس گنبد داخلي را روي آن به وجود آورده اند.محراب امامزاده در عمق كمي در داخل ديوار با گچ ساخته شده و روبروي درگاه ورودي واقع شده است.به نظر مي رسد اين محراب در سالهاي اخير مورد تعمير و مرمت قرار گرفته است.

تزئينات

قسمت بيروني:در بيرون امامزاده،تاق نماها (نغول)در هر ضلع و آجر چيني ساده با بندهاي عمودي،تزئينات بنا را تشكيل مي دهد.ايجاد تاق نماها در نماي بيروني و تعبيه نورگيرها در زير تاق نماها و نيز آجر چيني منظم پيش آمده در زير گنبد و قرار گرفتن گنبد روي آن به شيوه رگچين هشت ترك با بندهاي عمودي ملاط گچي، همه اينها در نماي ظاهري امامزاده تاثير بسزايي داشته و آنرا به زيباترين وجه به نمايش مي گذارد.البته لازم به ذكر است كه سازندگان بنا،سادگي را بر تزئينات ترجيح داده اند.

قسمت داخلي:قسمت داخلي امامزاده را هنگام تعميرات دوره اخير با گچ سفيد كاري كرده اند و به احتمال،هر گونه علائم تزئيناتي در اثر بي توجهي از بين رفته است.قاب يا نوار گچي مستطيل شكل افقي بدون كتيبه زير گنبد كه با رنگ آبي رنگ آميزي كرده اند و نيز شمسه اي ساده كه با قلم به صورت ابتدايي در زير گنبد به وجود آورده اند و داخل آن را با كلمات قرآني پر نموده اند،را مي توان جزو تزئينات بنا به حساب آورد.البته لازم به توضيح است كه بناي امامزاده از جمله بناهايي است كه تزئينات داخلي آن و كتيبه آن حذف گرديده و رو به سادگي مي رود كه از نمونه هايي از اين بناها مي توان به امامزاده عبدا...(ع)شهر دماوند و نيز امامزاده عبدا...آيينه ورزان اشاره كرد.

گنبد

گنبد امامزاده از نوع گنبدهاي رك هشت ترك دو پوشه است كه به صورت رگچين كه موازي با خط افق آجر چيني انجام  مي گيرد، مي باشد.نماي بيروني گنبد روي آجر چيني منظم روي جرز،پيش آمده قرار گرفته است.لبه گنبد همانند آبچكاني روي جرزها پيش آمده است .در ضلع جنوبي گنبد،دريچه اي مستطيل شكل تا لبه گنبد ايجاد شده،گنبد داخلي روي پايه شانزده ضلعي قرار گرفته است.بدين صورت كه هشت ضلعي را با گوشه هاي باربر به شانزده ضلعي تبديل كرده،سپس گنبد داخلي روي آن ساخته و پرداخته شده است.

كتيبه هاي امامزاده

داخل و خارج بنا كتيبه اي وجود ندارد.ضريح روي مرقد كه متعلق به قرن 9 هجري است،داراي كتيبه است.

كتيبه ضريح

ضريح منبت كاري و با ارزش روي قبر تاريخ 847 هجري را دارد.در چهار ضلع اين صندوق تزئينات هندسي زيبايي به چشم مي خورد .اخيرا آن را درون محفظه اي شيشه اي قرار داده اند،به طوريكه تمام قسمتهاي آن را مي توان مشاهده نمود .

-در حاشيه بالاي ضريح ، آيه الكرسي به صورت كنده كاري همراه با نقوش گل وبته اسليمي ديده مي شود.

-در بالاي ضريح در سه قسمت كتيبه زير آمده است:«امر بعبارة هذا الصندوق المزار المتبرك الملك الاعظم جلال الدوله و الدين ملك كيومرث »-«عمل استاد حسين ابن استاد محمد نجار الكردفي تاريخ رجب المرجب سنه سبع و اربعين و ثمانمائه»

شرحي درباره باني ضريح ؛ ملك كيومرث

ملك كيومرث كه از او به عنوان سفارش دهنده ضريح مقبره ياد شده است،يكي از حاكمان محلي نواحي منطقه دماوند بوده است،ملك كيومرث بن بيستون بن گستهم بن تاج الدوله زيار در سال 808هجري به حكومت رويان رسيد. پس از فتح رويان توسط امير تيمور،ملك كيومرث همچنان در قلعه نور ماند .در همين هنگام اسكندر شيخي ، قلعه فيروزكوه را از آن خود كرده و طغيان نمود.از طرف امير تيمور دو نفر از امير زادگان به نامهاي اميرزاده رستم بن عمر و امير سليمان شاه مامور شدند و به قلعه نور،جايي كه ملك كيومرث بود،حمله بردندو ملك كيومرث را كه با اسكندر شيخي دشمني داشت،اسير نمودند و به حيله پيش اسكندر شيخي فرستادند، ولي او از اين موضوع مطلع شد و ملك كيومرث را آزاد نمود،و او به شيرازرفت، در آنجا طرفداراني داشت،با آنان دوباره براي فتح قلعه نور حركت نمود.ملك با حيله وارد قلعه شد و با طرفداران خود در قلعه و در يك فرصت مناسب به كوتوال قلعه حمله برد و او را كشت و قلعه را به تصرف خود درآورد.پس از آن مذهب شيعه را انتخاب كرد و در گسترش آن نقش بسزايي را ايفا نمود و با سپاه خود دژ طبرك ري و بسطام و سمنان را به تصرف درآورد.پس از او پسرش ملك كاووس جانشين پدر شد.

كتيبه هاي سنگ قبرهاي حياط امامزاده

در حياط امامزاده نيز سنگ قبرهايي از دوره صفويه به چشم مي خورد.

-سنگ قبر شيخ صفا

-هذا قبر السعيد صفا بن شيخ الي غفرا...لهما في تاريخ شهر صفر سنه(959هجري)

سنگ قبر شيخ ابراهيم

وفات مرحوم مغفور الي رحمه ا...شيخ ابراهيم بن شيخ طالب في تاريخ شهر محرم سنه سته و ستين و تسمعمائه(966هجري)

در حاشيه سنگ قبر آمده است:

«دريغا كه بي ما بسي روزگار                         برويد گل و بشكفد نوبهار»

سنگ قبر قلي آقا

«وفات المرحوم قلي آقا ابن علي آقا قاروني في سته ثلاثين الف»(1036هجري)

مقايسه و نتيجه گيري

برج آرامگاهي امامزاده سلطان مطهر(ع)از بناهاي باارزش و باشكوه اواخر قرن8هجري است كه از لحاظ نقشه و ساختمان به سبك بناهاي متداول و هم عصر خود در منطقه شمال ايران ساخته و پرداخته شده است.وبا بناهايي چون امامزاده عبدا...آيينه ورزان،امامزاده قاسم گلخندان،امامزاده ابراهيم بابلسر و برج سلطان در بابل و نيز با امامزاده جعفر قم و امامزاده كمال فارسجين همدان قابل مقايسه است.طرح هشت ضلعي در داخل و خارج و ابعاد نغول (تاق نماها)در نماي ظاهري،گنبد رك هشت ترك ،تاق نماهاي داخلي،پرهيز از تزئينات و حذف كتيبه و رو به سادگي داشتن از ويژگيهاي مقبره ي برجي امامزاده سلطان مطهر(ع)است كه بناهاي فوق الذكر و در اكثر بناهاي اواخر قرن 8هجري مي توان پيدا كرد.اگر چه بناي مورد بحث داراي كتيبه نيست ولي با توجه به ويژگيهاي ذكر شده و مقايسه با بناهاي مشابه كه تاريخ ساخت اواخر قرن8 و اوايل قرن9را دارا هستند،بناي سلطان مطهر (ع)را مي توان از بناهاي زيبا و با شكوه اوايل قرن 9هجري در منطقه دماوند به حساب آورد.                                                                         مسعود نصرتي

منابع:

-اعتمادالسلطنه،محمدحسن خان،مطلع الشمس،به اهتمام تيموربرهان ليمودهي(تهران،فرهنگسرا،1362)

-فرهنگ جغرافيايي ارتش،ج1،استان مركزي،آباديها(انتشارات جغرافيايي ارتش،1328)

-قرا خاني،حسين،دژگلخندان و بقعه سلطان مطهر،مجله بررسيهاي تاريخي،ش5سال نهم.

-مصطفوي،سيد محمد تقي،بناهاي تاريخي و مذهبي تهران قديم و خارج شهر،اطلاعات ماهانه،فروردين 1332 ،ش61 ،ص35

-مرعشي،ظهيرالدين،تاريخ طبرستان و رويان و مازندران

-دايره المعارف تشيع،ج2 ،اخبار وايهام(تهران،1368)

 


 

مسعود نصرتي

امامزاده سلطان مطهر بومهن

موقعيت جغرافيايي روستاي بومهن

روستاي بومهن در 54 كيلومتري شمال شرقي سمت چپ جاده تهران به دماوند در دامنه سردسير واقع شده است در گذشته جزو روستاهاي دماوند بوده ولي اكنون جزو دهستان بخش افجه استان تهران است. مردم آن شيعه بوده و به زبان فارسي و تركي تكلم مي كند رودخانه سياهرود از اين ده مي گذرد و مرد آن به شغل زراعت مي پردازند. محصولات آن غلات، بنشن و ميوه است آثار تاريخ اين روستا امامزاده مطهر (ع) است كه در فهرست آثار تاريخي به ثبت رسيده است. اعتماد السلطنه درباره اين روستا نوشته است نيم فرسخ كه استلك را طي مسافت نموده به قريه بومهن مي رسند اين كلمه ظاهرا مركب از بوم و هن باشد و هن به فارسي به معني لرزه و چون بومهن از قراء دماوند است و به كثرت زلازل معروف ، ممكن است اينجا بومهن را گفته باشند يعني محل زلزله.

موقعيت امامزاده سلطان مطهر بومهن

اين امامزاده در كنار روستاي بومهن در ميان محوطه بزرگي كه دور تا دور آن حصاري مربوط به دوره اخير است و اقع شده است. محوطه امامزاده از شمال و شرق به خيابان روستا و از جنوب و غرب به خانه هاي مسكوني محدود مي شود ورودي محوطه در جهت شرقي واقع شده است به جهت احترام و تقدسي كه به اين مكان قائل بوده اند. گورستاني از دوره صفويه تا كنون به وجود آورده اند. بعضي از سنگ قبرهاي دوره صفويه به سبب عدم آگاهي روستاييان هنگام تسطيح محوطه از بين رفته و تعداد اندكي از آنها باقيمانده است.

امامزاده سلطان مطهر در سفرنامه ها و متون

اين امامزاده چون در كناره روستا دور از جاده واقع شده در هيچ يك از سفرنامه ها و متون درباره آن صحبتي نشده است. اعتماد السلطنه در راه سفر به خراسان به همراه ناصرالدين شاه در سال 1301 هجري تنها اشاره اي كوتاه دارد كه بقعه اي در بومهن هست كه از قرار مذكور از فرزندان امام موسي الكاظم (ع) مي باشد. اولين بار آقاي مصطفوي در اطلاعات ماهانه مطلبي كوتاه از بنا و تاريخ روي ضريح به چاپ رسانده است و سپس آقاي قراخاني به صورت اجمالي در مقاله اي تحت عنوان «دژ گلخندان و بقعه سلطان مطهر» در محله  بررسي هاي  تاريخي به بحث  پرداخته است.

شرحي درباره مرقد امامزاده

داخل امامزاده قبري است كه روي آن ضريحي بسيار زيبا قرار دارد كتيبه اي كه اين قبر را به امامطاده سلطان مطهر(ع) بست مي دهد، وجود ندارد روايتهاي محلي اين امازماده را از فرزندان  بلافصل امام جمعفر صادق (ع) مي داند ولي در ميان فرزندان امام صادق (ع) كه شيخ مفيد از آنها نام مي برند اين نام ديده مي شود در كپي نسخه  خطي كه در اختيار نگارنده قرار دادند، آمده است: مطهر و محمد و يحيي از قروين روي به ولايت طهران نهادند چون به شهر طهران رسيدند محمد و يحيي را شهيد كردند، امام مطهر بن امام جعفر صادق (ع) روي به ولايت دماوند نهاده و بسيار جراحت  به وي رسيده بود. چون به موضع بوم هند رسيد در خانه الياس كمال بلوا فرود آمد و تا مدت چهل روز بيمار بود ، به همين جراحت به جوار حق پيوست.

تعميرات و تغييرات در بناي امامزاده

بناي امامزاده در طول زمان تغييراتي به خود ديده است. عكس چاپ شده توسط آقاي قراخاني در محله بررسي ها گواهي بر اين موضوع است كه ايواني به صورت مستطيل شكل در جهت شمالي جنوبي متصل به بنا احداث شده بود ورود به امامزاده فقط از طريق همين ايوان ميسر بوده است. اكنون اين ياوان يا نمازخانه را برداشته اند و امامزاده به صورت مستقل و آزاد شكوه و عظمت خود را همچنان به نمايش مي گذاغرد وضعيت بنا در عكس فوق الذكر حكايت از اين دارد كه تاق نماها و گنبد با سيمان و گچ پوشانده شده بود، ولي به مرور ايام ريخته است.

نقشه بنا نقشه امامزاده در داخل و خارج به صورت هشت ضلعي است. ابتدا پايه هشت ضلعي كم ارتفاعي را به وجود آورده سپس بدنه اصلي بنا روي آن ساخته و پرداخته شد.

مصالح

مصالح بنا، آجر و ملاط و گچ است.

قسمت بيروني

قسمت اصلي برج روي پايه هشت ضلعي قرار گرفته است طول هر ضلع تا زير گنبد 40/3 سانتي متر است. جرزهاي اصلي بنا، ساقه بنا را شكل مي دهند . از پايه تا گنبد 9 كتر است. در ميان جرزها، تاق نماها(نفول) به عمق 10 سانتي متر ديده مي شوند . زير قوس تاق نماها در هر ضلع نورگيرهاي قوس دارد، ديده مي شوند و بيشتر پنجره نورگيرها شكسته شده اند. در دهليز قوس دارد در قسمت شمالي و جنوبي امامزاده دو طرف درگاه ورودي كه در حال حاضر هر دو بسته شده است به وجود آورده بودند.

در گاه ورودي

درگاه ورودي امامزاده در جهت شرقي واقع شده و داراي ارتفاعي كوتاه (40/1 متر است) .  بناي اين درگاه علاوه بر تاق نماي اصلي ، يك تاق  كوچكتر ديگر نيز به عمق34 سانتي متر به چشم مي خورد به جاي دراصلي در آهني كه هيچ تناسبي با فضاي سنتي معماري امامزاده ندارد، كار گذاشته شده  است. در اصلي به جهت ارزش هنري كه دارد به موزه ملي انتقال داده شد.

قسمت داخلي

از درگاه با دو پله دخل امامزاده مي شوند. كف امامزاده نسبت به بيرون در عمق  پايين تري قرار گرفته و در سال هاي اخير با موزاييك پوشانده شده است. هشت ضلعي بوده و در هر ضلع تاق نماهايي به  عمق 37 سانتي متر و به عرض 55/1 از  كف تا زير گنبد مي باشد. بالاي تاق نماها نوار يا قاب گچي مستطيل شكل در تمام ضلعها ديده مي شود . اين قاب ساده و فاقد كتيبه مي باشد و آن را با رنگ آبي رنگ آميزي نموده اند. بالاي اين قاب گچي، نورگيرها از داخل تعبيه شده اند. طرح هشت ضلعي را با ايجاد هشت باربر گوشه سازي كرده وتبديل به شانزده ضلعي شده سپس گنبد داخلي را روي آن به وجود آورده اند محراب امامزاده در عمق كمي در داخل ديوار با گچ ساخته شده و روبروي درگاه ورودي واقع شده است به نظر مي رسد اين محراب در سالهاي اخير مورد تعمير و مرمت قرار گرفته است.

تزيينات

قسمت بيروني: در بيرون امامزاده نماها (نفول) در هر ضلع و آجر چيني ساده با بندهاي عمودي تزيينات بنا را تشكيل مي هد. ايجاد تاق نماها در نماي بيروني و تعبيه نورگيرها در زير تاق نماها و نيز آجر چيني منظم پيش آمده در زير گنبد و قرار گرفتن گنبد روي آن به شيوه ريگچين هشت ترك با بندهاي عمومي ملاط گچي، همه اينها در نماي ظاهري امامزاده تاثير بسزايي داشته و آن را به زيباترين وجه به نمايش مي گذارد. البته لازم به ذكر است كه سازندگان بنا، سادگي را بر تزيينات ترجيح داده اند.

قسمت داخلي: قسمت داخلي امامزاده را هنگام تعميرات دوره اخير با گچ سفيدكاري كرده اند و به احتمال هرگونه علائم تزييناتي در اثر بي توجهي از بين رفته است. قاب يا نوار گچي مستطيل شكل افقي بدون كتيبه زير گنبد كه با رنگ آبي رنگ  آميزي كرده اند و نيز شمسه اي ساده كه با قلم به صورت ابتدايي در زير گنبد به وجود آورده اند و داخل آن را با كلمات قرآني پر نموده اند را مي توان جزو تزيينات بنا به حساب آورد. البته لازم به توضيح است كه بناي امامزاده از جمله بناهايي است كه تزيينات داخلي آن و كتيبه آن حذف گرديده و رو به سادگي مي رود كه از نمونه هايي از اين بناها مي توان به امامزاده عبدا... (ع) شهر دماوند و نيز امامزاده عبدا... آيينه ورزان  اشاره كرد.

گنبد امامزاده از نوع گنبدهاي رك هشت ترك در پوشه است كه به صورت رگچين كه موازي با خط افق آجرچيني انجام مي گيرد مي باشذد. نماي بيروني گنبد روي آجر چيني منظم روي جرز ، پيش آمده قرار گرفته است. لبه گنبد همانند آبچكاني روي جرزها پيش آمده است. در ضلع جنوبي گنبد، دريچه اي مستطيل شكل تا لبه گنبد ايجاد شده ، گنبد داخلي روي پايه شانزده ضلعي قرار گرفته است. بدين صورت كه هشت ضلعي را با گوشه هاي باربر به  شانزده ضلعي تبديل كرده، سپس گنبد داخلي روي آن ساخته و پرداخته شده است.

كتيبه هاي امامزاده

داخل و خارج بنا كتيبه اي وجود ندارد. ضريح روي مرقد كه متعلق به قرن 9 هجري است داراي كتيبه است.

كتيبه ضريح

ضريح منبت كاري و با ارزش روي قبرتاريخ 847 هجري را دارد. در چهار ضلع اين صندوق تزيينات هندسي زيبايي به چشم مي خورد. اخيرا آن را درون محفظه اي شيشه اي قرار داده اند، به طوري كه كه تمام قسمتهاي آن را مي توان مشاهده نمود.

در حاشيه بالاي ضريح ، آيه الكرسي به صورت كنده كاري همراه با نقوش گل و بته اسليمي ديده مي شود.

در بالاي ضريح در سه قسمت كتيبه زير آمده است: «امر بعبارة هذا الصندوق المزار المتبرك الملك العظم جلال الدوله و الدين ملك كيومرث» «عمل استاد حسين اين استاد محمد نجار الكرد في تاريخ رج المرجب سنه سبع و اربعين و ثمانمائه»

شرحي درباره باني ضريح ، ملك كيومرث

ملك كيومرث كه زا او به عنوان سفارش دهنده ضريح مقبره ياد شده است، يكي از حاكمان محلي نواحي منطقه دماوند بوده است، ملك كيومرث بن بيستون بن گسنهم بن تاج الدوله زيار در سال 808 هجري به حكومت رويان رسيد. پس از فتح رويان توسط امير تيمور، ملك كيومرث همچنان در قلعه نوردماند. در همين هنگام اسكندر شيخي قلعه فيروزكوه را از آن خود كرده و طغيان نمود. از طرف امير تيمور دو نفر از اميرزادگان به نامهاي اميرزاده رستم بن عمر و امير سلميان شاه مامور شدند تا اسكندر شيخي را سركوب كنند. در اين كار موفق نشدند. به حبله متوسل شدند و به قلعه نور جايي كه ملك كيومرث بود حمله بردند و ملك كيومرث را كه با اسكندر شيخي دشمني داشت اسير نمودند و به حيله پيش اسكندر شيخي فرستادند،ولي  او از اين موضوع مطلع شد و ملك كيومرث را آزاد نموده و او به شيراز رفت در آنجا طرفداراني داشت. با آنان دوباره براي فتح قلعه نور حركت نمود. ملك با حيله وارد قلعه شد و با طرفداران خود در قلعه و در يك فرصت مناسب، به كوتوال قلعه حمله برد و او را كشت و قلعه راب ه تصرف خود درآورد . پس از آن پس از مذهب شيعه را انتخاب كرد و در گسترش آن نقش بسزايي را ايفا نمود و با سپاه خود دژ طبرك ري و بسطام و سمنان را به تصرف درآورد. پس از او پسرش ملك كاروس جانشين بدر شد.

كتيبه هاي سنگ قبرهاي حياط امامزاده

در حياط امامزاده نيز شنگ قبرهايي از دوره صفويه به چشم مي خورد.

سنگ قبر شيخ صفا

هذا قبر السعيد صفابن شيخ الي غفرا... ايما في تاريخ شهر صفر سنه (959 هجري)

سنگ قبر شيخ ابراهيم

وفات مرحوم مغفور الي رحمه ا... شيخ ابراهيم بن شيخ طالب في تاريخ شهر محرم سنه سته ستبن و تسمعمانه (966 هجري)

در حاشيه سنگ قبر آمده است:

دريغا كهبي ما بي روزگار   برويد گل و بشكفند نو بهار

سنگ قب قلي آقا

«وفات المرحوم قلي آقا ابن علي آا قاروني في سته ثلاثين الف» (1036 هجري)

مقايسه و نتيجه گيري

برج آرامگاهي امامزاده سلطان مطهر (ع) از بناهاي با ارزي و با شكوه اواخر قرن 8 هجري است كه از لحاظ نقشه و ساختمان به سبك بناهاي متداول و هم عصر خود در منطقه شمال ايران ساخته و پرداخته شده است و با بناهايي چون امامزاده عبدا... آيينه ورزان، امامزاده قاسم گلخندان ، امامزاده ابراهيم  بابلسر و برج سلطان در بابل و نيز با امامزاده جعفر قم و امامزاده كمال فارسجين همدان قابل مقايسه است. طرح هشت ضلعي در داخل و خارج و ابعاد نفول (تاق نماها) در نماي ظاهري ، گنبد رك هشت ترك ، تاق نماهاي عميق داخلي، پرهيز از تزيينات و حذف كتيبه رو به سادگي داشتن از ويژگي هاي مقبره برجي امامزاده سلطان مطهر (ع) است كه در بناهاي فوق الذكر و در اكثر بناهاي اواخر قرن 8 ، هجري مي توان پيدا كرد. اگر چه بناي مورد بحث داراي كتيبه نيست ولي با توجه به ويژگي هاي ذكر شده و مقايسه با بناهاي مشابه كه تاريخ ساخت اواخر قرن 8 و اوايل قرن 9 را دارا هستند. بناي سلطان مطهر(ع) را مي توان از بناهاي زيبا و با شكوه اوايل قرن 9 هجري در منطقه دماوند به حساب آورد

مسعود نصرتي

منابع:

اعتماد السلطنه ، محمد حسن خان ، مطلع الشمس، به اهتمام تيمور برهان ليمودهي (تهران، فرهنگسرا 1362).

فرهنگ جغرافيايي ارتش، ج 1، استان مركزي ، آباديهاي (انتشارات جغرافيايي ارتش ، 1328)

فراخوان حسين دژ گاخندان و بقعه سلطان مطهر ، مجله بررسيهاي تاريخي ، ش 5 سال نهم.

مصطفوي ، سيد محمد نقي، بناهاي تاريخي و مذهبي تهران قديم و خارج شهر، اطلاعات ماهانه، فروردين 1332، ش 61، ص 35.

مرعشي، ظهير الدين ، تاريخ طبرستان و رويان و مازندران

دايره المعارف تشيع ، ج 2، اخبار و ايهام (تهران 1368)