امامزاده هفت تن و هشت تن

 

در مركز و در محله درويش شهر دماوند و در فاصله  150 متري جنوب بقعه امامزاده عبدالله – عبيدالله و در فاصله 770 متري شمال مسجد جامع و در مركز بافت قديمي شهر و در بالاي برآمدگي كه قسمت شرقي شهر دماوند بر روي آن احداث شده است و در موقعيت جغرافيايي 35 درجه و43 دقيقه و 26.3 ثانيه عرض جغرافيايي و در 52 درجه و 04 دقيقه و 11.4 ثانيه طول جغرافيايي و در ارتفاع 1995 متري از سطح دريا، بناي دو مقبره در امتداد شمال و جنوب يكديگر قرار دارند كه بناي شمالي نوساز مي باشدوامامزاده هفت تن وهشت تن ناميده مي شوند.

بنابراين اين مقبره جديد الاحداث بوده وبا مصالح سيمان و آجراحداث شده است. نقشه بنا از بيرون مربع و از داخل هشت‌ضلعي است. درب ورودي بنا در پخي كه در گوشه جنوب شرق آن ايجاد كرده است، قرار دارد. در گوشه‌هاي مربع بيروني بنا، فضاهاي  كوچكي در پشت طرح هشت‌ضلعي داخلي ايجاد شده كه محل دنجي براي عبادت به نظر مي‌رسد. در حال حاضر از سه ‌تاي اين فضاها به عنوان نمازخانه استفاده مي‌شود.

تمام سطوح نماي بيروني بنا با سنگ سفيد تزئين شده بود گنبد آن نيز با ورق‌هاي آلومينيومي كه به شكل پولك ماهي بريده شده‌اند، پوشيده شده است. نماي داخلي بنا تا ارتفاع 130 سانتي‌متري از كف با سنگ سفيد مشابه نماي خارجي تزيين و سطوح بالاتر با گچ اندود شده است. در زير بدنه گنبد بي شكل و قواره بناي اين امامزاده كه تركيب آن بين رك و پيازي شكل مي‌باشد، ده پنجره فلزي نصب كرده‌اند كه كار انتقال نور به داخل و تهويه هوا را انجام مي‌دهند. در داخل فضاي هشت‌ضلعي مقبره امامزاده 7 تن و 8 تن ضريح فلزي وجود دارد كه فاقد هر گونه ويژگي خاص هنري مي‌باشد.

در ضلع جنوبي بقعه امامزاده 7 تن و 8 تن و به فاصلة تقريبي 10 متري آن، بناي مربع‌شكلي كه سقف آن با ورق شيرواني قهوه‌اي تيره پوشيده شده وجود دارد كه امامزاده هفتاد تن ناميده مي‌شود و معرفي آن در ادامه خواهد آمد.

 

 


 

 

امامزاده هفتاد تن دماوند

 

در مركز و در محله درويش شهر دماوند و در فاصله  150 متري جنوب بقعه امامزاده عبدالله – عبيدالله و در فاصله 770 متري شمال مسجد جامع و در ميان مركز بافت قديمي شهر و در بالاي برآمدگي كه قسمت شرقي شهر دماوند بر روي آن احداث شده است و در ضلع جنوبي بناي جديدالاحداث امامزاده 7 تن و 8 تن و در موقعيت جغرافيايي 35 درجه و43 دقيقه و 26.3 ثانيه عرض جغرافيايي و در 52 درجه و 04 دقيقه و 11.4 ثانيه طول جغرافيايي و در ارتفاع 1995 متري از سطح دريا، بناي خشتي- گلي مربع‌شكلي قرار دارد كه سقف آن با ورق گالوانيزه (شيرواني) پوشيده شده و علت عدم مرغوبيت،  رنگ آن قهوه‌اي تيره تبديل ‌شده و به بقعه امامزاده 70 تن مشهور است.

بناي اين مقبره داراي بيش از 150 سال قدمت مي‌باشد اما به علت عدم رسيدگي و نامرغوب بودن مصالح به شدت آسيب ديده و در حال تخريب است. در حال حاضر ورودي اين بنا كه در ضلع جنوب غرب آن قرار دارد مسدود شده و اداره اوقاف تصميم دارد كه آن را تخريب و بازسازي نمايد.

به علت مسدود بودن در ورودي به داخل بقعه امامزاده 70 تن، امكان بازديد و تهيه نقشه و مستندسازي آن توسط اعضاي هيئت مقدور نشد.

اميدوار است كه بازسازي اين بقعه با نظارت ميراث فرهنگي انجام شود تا پديده نوظهوري مانند بناي جديدالاحداث امامزاده 7 تن و 8 تن بروزننمايد.