امامزاده قاسم روستاي تاسكين دماوند

ناصر پازوكي طرودي


در ضلع جنوب غرب روستاي تاسكين و متصل به آن و در مركز قبرستان روستاها و در لبه شرقي و دره  غربي روستا كه در آن سوي آن محوطه باستاني حصارك واقع شده و در موقعيت جغرافيايي 35 درجه و 36 دقيقه و 37.2 ثانيه عرض جغرافيايي و در 52 درجه و 08دقيقه و 29.5 ثانيه طول جغرافيايي و در ارتفاع 1898 متر از سطح دريا، برج مقبره‌اي زيبايي وجود دارد كه به امامزاده قاسم شهرت دارد.

پلان بناي امامزاده قاسم مدور و داراي گنبد دو پوشه اي مي‌باشد كه از داخل عرقچين و از خارج رك است و با مصالح سنگ لاشه و ملات گچ سنتي احداث شده است.

ورودي بنا در ضلع شرقي آن واقع شده و اتاق مستطيل شكلي كه در سال‌هاي اخير در امتداد در ورودي احداث شده و داراي طاق گاهواره اي مي‌باشد، آن را دربرگرفته است. اين اتاق عنوان نمازخانه مورد استفاده بوده و داراي در فلزي مي‌باشد كه در كنار آن آجر چيني مشبكي عمل تهوية هوا و تأمين روشنايي داخل را بر عهده دارد. بدنه اتاق الحاقي به بقعه تا ارتفاع حدود 60 سانتي‌متر با سيمان اندود شده  و بقيه قسمت‌هاي آن داراي نماي آجري مي‌باشد. سقف گهواره‌اي اتاق الحاق با گچ اندود شده و بام آن‌ را با قيرگوني عايق و سپس روي آنرا اندود كاهگل كرده‌اند.

نماي داخلي بقعه اصلي با گچ اندود شده و جز اندود تزئين ديگري ندارد. بر روي قبر بقعه معجرچوبي قرار داده‌اند كه فاقد هر گونه تزيينات هنري مي‌باشد.

نماي خارجي اتاق الحاقي از آجرو نماي بدنه خارجي بقعه اصلي ، اندود گچ سنتي مي‌باشد كه بخش عمده آن تخريب و فروريخته است. بسياري از سنگ‌هاي بدنه و برج بقعه و گنبد رك آن كه كبود رنگ مي‌باشد، بر اثر گذشت ساليان متمادي پوسيده يا متلاشي شده و اين امر موجب سستي بناي امامزاده شده است.

در اطراف بقعه امامزاده، توده‌هايي از خاك انباشته شده كه موجب حفظ رطوبت و هدايت آن به بدنه برج و آسيب رساندن به آن شده است.

بناي برج و گنبد مقبره امامزاده قاسم روستاي تاسكين، داراي مهندسي بسيار خوب و دقيقي است. برافراشتگي گنبد رك آن داراي توازن و زيبايي خارق‌العاده اي مي‌باشد كه آن را نسبت به بقيه گنبدهاي منطقه مستثني كرده است. با توجه به سبك و شيوه احداث بناي بقعه و مقايسه آن با موارد مشابه در دماوند و فيروزكوه به نظر مي‌رسد قدمت آن به قرون 6 و 7 هجري بازگردد.