امامزاده سيد روح الله روستاي جورد دماوند

 

در سينه كش ارتفاعات شمالي روستاي جورد و با فاصله 2 كيلومتر از آن و در ارتفاع 280 متر از سطح جاده رودهن به جورد و ايراء و در 35 درجه و 48 دقيقه و 31.4 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 51 دقيقه و 53.1 ثانيه طول جغرافيايي  و در ارتفاع 2330 متر از سطح دريا امامزاده اي وجود دارد كه بنام امامزاده سيد روح الله مشهور مي باشد.

بر روي شجره نامه اي كه بر روي آئينه نوشته شده ودرداخل امامزاده ( ديوار ضلع شمالِي) نصب شده است اين گونه آمده :« سيد روح الله اين سيد صالح الدين بن سيد طاهر بن سيد مير يحيي بن سيد عنات الدين بن عبدالله ابن عبدالعزيز ابن مير يحيي ابن طاهر ابن عمادالدين ابن سيد عمران ابن عماد ابن ابي طاهر ابن موسي بن سيد حمزه ابن سيد منوچهر ابن مير يحيي ابن جمال الدين ابن ابي طاهر ابن عمادالدين  ابن عمران ... بن موسي ابن احمد بن موسي المبرقع بن الامام محمدتقي الجواد (ع).» اين شجره نامه در كتاب شجره مباركه صفحه 397 وجود دارد.

بناي امامزاده كاملا نوساز و سقف آن مسطح و با ورق گالوانيزه پوشيده شده است.كف داخلي امامزاده با موزائيك مفروش ده، قرنيز پايين آن سنگ سياه، روي قرنيز به ارتفاع حدود 60 سانتيمتر  سنگ مرمر سفيد، بالاي سنگ سفيد يك رديف با ارتفاع حدود 10 سانتيمتر سنگ سياه، بالاي سنگ سياه يك رديف آئينه كاري سبز رنگ و ازآن به بعد و تمامي سقف بطرز زيبايي آئينه كاري شده است.ورودي امامزاده با دو در از طرف شرق و يك پنجره نيز در سمت جنوب نصب گرديده است.

بنا بر دو نوشته روي آئينه اي كه بر روي ديوار داخلي و غربي امامزاده نصب شده است، باني اين ساختمان « جناب آقاي حاج سيد غلامعلي معززي نكوئي اصل از نوادگان اين امامزاده در سال 1375 هجري شمسي» مي باشد كه در تاريخ 4/12/1378 وفات يافته و درداخل امامزاده دفن شده است.

بنا به گفته معتمدين محل قبلا دراين مكان دو ديوار كوچك سنگي وجود داشت كه داراي ملات گچ بودو روي آن چند چوب گذاشته بودند و جز آن بنايي وجود نداشت.

در بررسي اطراف اين امامزاده هيچ  گونه شواهد فرهنگي كه بيانگر قدمت محل باشد، يافت نشد تنها اثر موجود سنگ قبرهايي از دوره اسلامي است كه نمايانگر قبرستان بودن اين مكان است و بنظر مي رسد حدود دويست سال قدمت داشته باشد.