امامزاده صالح روستاي مبارك آباد

برگرفته از كتاب آثار تاريخي دماوند-اثر ناصر پازوكي طرودي

حدفاصل ميان روستايي مبارك آبادو  منطقه جديدالاحداث هزاردشت و در850  متري (از طريق G.P.S) ضلع جنوبي امامزاده حمزه مبارك آباد و در سينه كش كوهي كه در سمت جنوب هزاردشت واقع شده و در ارتفاع 50 متري از كف دره و در 35 درجه و 46 دقيقه و 42.8 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 57 دقيقه و 07.0 ثانيه‌ طول جغرافيايي و در ارتفاع 2268 متر از سطح دريا، برج سنگي مدوري وجود دارد كه به امامزاده صالح معروف مي‌باشد.

نماي بيروني امامزاده هشت‌ضلعي است اما براثر مرمت غيراصولي در دوره‌هاي بعد مدور به نظر مي‌رسد و از داخل هشت‌ضلعي بوده و در هر ضلع طاق نماهايي وجود دارد كه بالاي آن نيم‌دايره مي‌باشد. مصالح بناي از سنگ لاشه و ملات آن از گچ و ساروج است. به نظر مي‌رسد گنبد اين بنا دو پوشه بوده و گنبد رك بيروني آن فرو ريخته است اما گنبد داخلي كه همچنان باقي است به صورت عرقچين مي‌باشد. در حال حاضر بر اثر ريزش خاك‌هاي كوهي كه داراي شيب نسبتاً تند بوده و امامزاده در سينه كش آن  واقع شده است حدود 2 متر در سمت جنوب و حدود يك متر در سمت شمال در خاك غرق شده‌ و كف و زير جرزهاي آن براثر حفاري غيرمجاز به شدت تخريب گشته و بنا، شرايط لغزنده اي پيدا كرده است.   

در اطراف بنا درخت‌هاي سرو زيادي وجود دارد كه چهار تاي آن نزديك بنا بوده و عمري بالغ بر پانصد سال دارند.

با توجه به نوع بنا و مقايسه آن با ديگر بنا‌هاي مشابه و از جمله امامزاده حمزه قدمت اين بنا به قرون 8 و 9 هجري مي رسد.

پيشنهاد مي‌نمايد براي تعيين حريم اين بناي ارزشمند از هر طرف 10 متر از حد بيروني ديوار در نظر گرفته شود تا جايگاه فرهنگي خود را حفظ نمايد.