امامزاده زين العابدين روستاي مشاء دماوند

برگرفته از كتاب آثار تاريخي دماوند-اثر ناصر پازوكي طرودي 

حد فاصل امامزاده هاشم و روستاي مشاء در ضلع شمال غرب روستا و در 35 درجه و 49 دقيقه و 38.1 ثانيه عرض جغرافياي و در 52 درجه و 02 دقيقه و 46.1 ثانيه طول جغرافيايي و درارتفاع 2308 متر از سطح دريا ، بنايي وجودد ارد كه امامزاده زين العابدين  خوانده مي شود. فاصله اين امامزاده با امامزاده  هاشم 2160 متر و با امامزاده دوبرار 2530 و با امامزاده ابراهيم 1390 متر است.بنا شامل دو اطاق در جهت شرقي غربي مي باشد كه اطاق غربي اختصاص به مدفن امامزاده دارد و معجري چوبي در آن واقع شده است.

نماي بيروني امامزاده با سيمان سفيد تگري و نماي داخلي آن با گچ اندود شده است.با توجه به قطر جرز ها و نوع گنبد بنظر مي رسد كه اصل بنا قديمي باشد. هر چند براي مرمت و احياء آن در قسمتهايي از بنا از آجر و سيمان استفاده شده است.

اطراف امامزاده محل دفن اموات اهالي مشاء مي باشد و اين امر موجب رونق امامزاده شده است.هيات امناي امامزاده بتازگي معجر فلزي براي آن خريداري كرده اند كه قطعات آن در داخل امامزاده موجود است ولي هنوز آنرا نصب نكرده اند.

بعلت تغييرات اعمال شده در امامزاده و پوشش اندود نماي داخلي و خارجي ، نمي توان قدمت آنرا دقيقا مشخص كرد اما به احتمال زياد عمرآن به حدود 250 سال مي رسد. اطراف امامزاده و قبرستان پيرامون آن ديواري احداث كرده اند كه محدوده آنرا تعيين كرده است.