امامزاده بي بي زبيده روستاي خرم ده دماوند

برگرفته از كتاب آثار تاريخي دماوند-اثر ناصر پازوكي طرودي

 

امامزاده بي بي زبيده در روستاي خرم ده نيست بلكه در مراتع و ارتفاعات متعلق به اين روستا واقع شده است. امامزاده بي بي زبيده در فاصله‌اي 11 كيلومتري جنوب شرقي روستاي خرم ده از طريق جاده خاكي منتهي به آن و در فاصله 4660 متري (از طريق G.P.S) و در امتداد روستاهاي جوزدرخت، ورجه و در دامنه ارتفاعات صخره‌اي قراقاج و اين در 35 درجه و 36 دقيقه و 05.6 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 59 دقيقه و 22.9 ثانيه طول جغرافيايي و در ارتفاع 2012 متر از سطح دريا قرار دارد.

بناي امامزاده بي بي زبيده شامل اتاقي است كه در جهت شمالي-جنوبي و در زير قطعه سنگ بسيار بزرگي كه ديوار شرقي و سقف آن را تشكيل داد، بنا شده است. مصالح بناي اصلي از سنگ لاشه وملات ساروج ساخته شده و داراي 2 در ورودي در شمال و جنوب مي‌باشد. امروز در ضلع شمالي و جنوبي امامزاده دو اتاق جديد با استفاده از سيمان و سنگ لاشه بناشده و مجموعه را تكميل كرده است. نماي خارجي كليه بناها با سيمان سياه و نماييد داخلي نيز با گچ و رنگ سبز اندود شده اما كاملاً سياه مي‌باشد. در ضلع غربي امامزاده استخرهايي ايجاد كرده‌اند و در كنار آن 6 درخت كهنسال جنگلي، سال‌هاي سال شاهد راز و نياز زوار فراواني مي‌باشد كه به محل مراجعه مي‌نمايند. در ضلع جنوبي امامزاده، كوه صخره‌اي مرتفعي وجود دارد كه از بالاي آن آبشار بسيار زيبايي مجموعه را مصفا كرده است. بر سنگ مزار امامزاده كه قدمت چنداني ندارد سوره انا انزلناه و در پايان آن عبارت مرقد مطهر بي بي زبيده از نوادگان موسي‌بن‌جعفر حك شده است.