رصدگاه روستاي سيد آباد     

مصطفي ياوري آيين    

1- نام رصدگاه : روستاي سيد آباد

2- استان : تهران

3- مكان : جاده ي تهران- فيروزكوه ، 38 كيلومتري شهرستان فيروزكوه

4- مختصات : 35º 38'' N , 52º 22'' E  

5- وضعيت آلودگي نوري : آلودگي نوري شهر تهران همچنان در افق غربي مشاهده مي شود.آلودگي نوري شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه نيز به صورت نسبتا جزئي بر روي آسمان تاثير مي گذارند. چراغ هاي روشن روستاهاي اطراف تاثير زيادي بر روي آسمان رصدگاه ندارند و عموما گنبد نوري تشكيل نمي دهند.

6- ويژگي اصلي رصدگاه : دسترسي بسيار سريع از تهران ، آلودگي نوري نسبتا كم

7- افق شرقي رصدگاه تا 2 درجه بسته مي باشد. افق شمالي به خاطر رشته كوه هاي البرز تا حدود 5 درجه بسته مي باشد.افق هاي غربي و جنوبي بسته به اين كه در كجاي روستاي سيد آباد مستقر شويد متفاوت مي باشند.

8- طريقه ي دسترسي : با حركت از سمت تهران در جاده ي فيروزكوه با گذشتن از شهرستان هاي جاجرود و بومهن ، بايستي در خروجي جاده ي فيروكوه كه در ابتداي شهر رودهن قرار دارد به سمت فيروزكوه حركت كرد. پس از عبور از دماوند ، آبسرد و سربندان به روستاي سيدآباد مي رسيد. قبل از خروجي روستاي سيد آباد يك پمپ بنزين قرار دارد. ( كه عموما سرويس بهداشتي اش آب نيز ندارد! ) خروجي روستا از جاده ي اصلي بعد از پمپ بنزين و پل هوايي عابر در سمت جنوب قرار دارد.پس از ورود به ده به مسجد و مدرسه ي روستا مي رسيد. مسجد تنها در هنگام اذان باز است و در مدرسه هم سرايدار زندگي نمي كند.( هرچقدر هم كه به درب مدرسه بكوبيد هيچ كسي نيست كه بيايد و در را باز كند تا بتوانيد از دستشويي هاي مدرسه استفاده كنيد.)پس از عبور از مسجد و مدرسه براي پيدا كردن يك رصدگاه مناسب بايستي در دومين جاده ي خاكي به سمت غرب پيچيد ، و تا جايي كه به ويلاهاي روستا مي رسيد رانندگي كنيد.پس از رسيدن به ويلاها جاده ي خاكي كه به سمت جنوب مي رود را تا انتها برويد تا به بالاي يكي دو تپه ي جنوبي روستا برسيد.

در سيد آباد 2 موتور آب وجود دارند كه مي توانيد در كنار آن ها هيزم براي آتش و آب براي شستشو پيدا كنيد.

از آنجا كه سيد آباد در شهرستان فيروزكوه قرار گرفته است و آب و هواي بسيار سردي نيز دارد ، حتي در فصول معتدل و گرم نيز شب هاي بسيار سردي دارد و بايستي حتما با لباس مناسب و تجهيزات كامل به آنجا رفت. هواي سيد آباد علاوه بر سرد بودن بسيار خشك نيز مي باشد كه براي رصدكردن مزيت بزرگي است و بر خلاف بسياري از رصدگاه هاي استان تهران مانند پلور روي لنز هاي دوربين ها و تلسكوپ ها شبنم جمع نمي شود.