امامزاده قاسم دماوند

برگرفته از كتاب آثار تاريخي دماوند -  ناصر پازكي طرودي

امامزاده قاسم در فاصلة 1920 متري شمال مسجد جامع دماوند بود در 35 درجه و 44 دقيقه و 04.9 ثانيه ًعرض جغرافيايي و در 52 درجه و 3 دقيقه و 57.8 ثانيه‌ طول جغرافيايي  و در ارتفاع 2076 متر از سطح دريا و در محله اوره واقع شده است.

بناي امامزاده شامل برجي است كه از خارج مدور و از داخل هشت‌ضلعي بوده و در هر ضلع طاق ‌نمايي تعبيه شده است. گنبد برج دو پوشه و از داخل عرقچين و از خارج رك بوده كه روي آن را در سال‌هاي اخير با ورق گالوانيزه پوشانده اند.

مصالح بنا از سنگ لاشه و قلوه سنگ‌هاي بزرگ و ملات گچ سنتي يا ساروج است و در حال حاضر نماي خارجي آن را با سيمان سفيد اندود كرده‌اند. ضريح امامزاده قاسم فلزي مشبك و جديدالتأسيس است. در ضلع جنوبي امامزاده اتاق نسبتاً بزرگي را به آن الحاق كرده‌اند كه از داخل با گچ و از خارج با ملات سيمان سفيد اندوه شده اما به علت نداشتن پي مناسب دچار شكستگي‌هاي زيادي در سقف و ديوارهاي جانبي شده و به همين علت نقشه آن برداشته نشده است.

مجموعه بناي امامزاده امروزه با ديواري از سنگ قرمز (ضلع شمال و شمال شرق) آجر (ضلع جنوبي) و سنگ كبود و خاكستري (در غرب) و ملات سيمان محصور شده و محوطه نسبتاً وسيع آن محل دفن اموات اهالي اوره بود مي‌باشد.

با توجه به سبك معماري برج و  مقايسه آن با ديگر امامزاده هاي منطقه، قدمت اين بنا را مي‌توان قرن 6 يا 7 هجري دانست.