بناي تاريخي امامزاده ابراهيم روستاي ايراء دماوند ( جديد الولاده)

 برگرفته از كتاب دماوند و آثار تاريخي آن-اثر ناصر پازوكي طرودي

در ضلع جنوب روستاي ايراء و در سينه كش كوه جنوبي  روستا كه به آن تپه نُسُم مي‌گويند به فاصله 1080 متري آن و در موقعيت 35 درجه و 47 دقيقه و 56.2 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 50 دقيقه و 27.8 ثانيه طول جغرافيايي  و در ارتفاع 2470 متر از سطح دريا، مكاني وجود دارد كه محل تولد امام زاده جديدي مي‌باشد كه آن را امامزاده ابراهيم ناميده و معتقدند با سه پشت به امام سجاد (ع) مي‌رسد.

اين مكان شامل 2 قسمت مي‌باشد: جزء جنوب شرق و جز شمال غرب. فاصله اين دو نقطه از يكديگر حدود 150 متر است. جزء جنوب شرق آن محوطه كوچكي به ابعاد حدود 2 متر مربع مي‌باشد كه دور آن را با سنگ چين محدود كرده و پرچم بلندي در آن نصب نموده و معتقدند كه محل سر آقا است. جزء شمال غرب آن شامل درخت سروي مي‌باشد كه زير آن اتاق كوچكي از سنگ و گل احداث كرده و معتقدند كه بدن آقا در آنجا قرار دارد.

حدفاصل ميان اين دو نقطه فضايي را به ابعاد 8 × 5 متر تسطيح كرده بود قصد احداث امامزاده در آن را دارند.

در بررسي اين محل و اطراف آن هيچ گونه شاهد فرهنگي كه دلالت بر قدمت تاريخي اين مكان نمايد، يافته نشد اما اهالي اصرار بر تأسيس امام زاده در آنجا دارند و در تلاشند تا هر چه سريع‌تر آن را برپا كرده و جاده دسترسي به آن را احداث نمايند. حد نهايي دره‌اي كه از رودهن و وسكاره آغاز مي‌شود، نهايتاً بعد از روستاي ايراء در نقطه اي به نام سيرك سر و در موقعيت 35 درجه و 48 دقيقه  و 20.3 ثانيه عرض جغرافيايي و در 51 درجه و 49 دقيقه و 33.0 ثانيه طول جغرافيايي و در ارتفاع 2341 كميت وسط دريا بي‌مرز لواسانات و فرمانداري شميرانات منتهي مي‌گردد.