اشاره

حاج سيد رضا نيري ، نامي آشنا در تاريخ مبارزات انقلابي است.ايشان از خانداني اصيل از سادات منطقه مرانك است كه در نوجواني به همراه پدر و خانواده به پيشوا ورامين هجرت كرده است. قيام پانزده خرداد مردم ورامين به نام وي پيوند خورده است.پس از انقلاب اسلامي او به همراه عده اي از ياران ديرين امام مانند حاج حبيب ا... عسگري اولادي و حاج ابوالفضل حيدري كميته امداد را تاسيس كردند. مدت طولاني مديريت وي بر كميته امداد و خدمات شايان توجه وي از او چهره ي آشنا در خدمت به محرومين ساخته است. وي اينك رييس مجمع خيرين سلامت كشور است.خاطرات شنيدني اش را مي خوانيم.

آقاي سيد رضا نيري در هشتم آبان ماه سال 1314 در مرانك دماوند و در خانواده اي اصيل و مذهبي چشم به جهان گشود. وي بخشي از تحصيلات خود را در محل تولد خود و بقيه آن را به جهت مهاجرت به شهر پيشوا در اين شهر سپري نمود.وي سپس به تهران مهاجرت كرد و در يكي از محلات مذهبي اطراف بازار تهران بنام كوچه غريبان سكني گزيد. در اين محله مسجدي وجود داشت كه درآن يكي از شخصيت هاي برجسته يعني عالم رباني و زاهد وارسته مرحوم آيت الله حاج شيخ محمد حسين زاهد نماز اقامه مي كرد و به روشنگري و هدايت مردم مشغول بود. آقاي نيري كه از نمازگزاران فعال اين مسجد بود به شاگردي آن مرحوم مفتخر گرديد و از محضر ايشان بهره هاي فراواني برد به گونه اي كه اين آموزه ها نقش بسزايي در تكوين شخصيت وي داشت. پس از رحلت اين عالم بزرگوار با هدايت حضرت آيت الله العظمي بروجردي ( ره) شخصيت ارزشمند ديگري يعني حضرت آيت الله حاج شيخ عبدالكريم حق شناس راه ايشان را ادامه داد.ايمان، درايت وحضور فعالانه آقاي نيري در فعاليت هاي ديني موجب گرديد تا ايشان از افراد مورد وثوق و اعتماد اين عالم بزرگوار قرار گرفته و طبعا ايشان را در سفر به قم و شرفيابي به محضر مراجع معظم تقليد حضرت آيت الله بروجردي و حضرت امام خميني (ره) همراهي نموده و به اين وسيله توفيق درك محضر اين عالمان جليل القدر و نوراني نصيبش گرديد. اين دوره از زندگي آقاي نيري كه در عنفوان جواني بود با رويدادها و حوادث بسيار مهمي از تاريخ مبارزات ملت مسلمان  ايران مصادف بود؛ از جمله اين كه مبارزات فداييان اسلام به سرپرستي سيد مجتبي نواب صفوي كه از چند سال قبل آغاز گرديده بود همچنان جريان داشت. همچنين اين ايام با آغاز نهضت عظيم حضرت امام خميني (ره) در سال 1342  و تشكيل گروه مبارزه موتلفه اسلامي كه با هدايت روحانيت مبارز به ويژه شهيدان بزرگوار مطهري و بهشتي و به منظور مبارزه با رژيم فاسد پهلوي به وجود آمده بود هم زماني داشت. آقاي نيري در اين دوران همگام با افرادي همچون شهيد حاج مهدي عراقي، حاج حبيب الله عسگراولادي ، مرحوم حاج حبيب الله شفيق و جمع ديگري از انسان هاي شجاع ومومن در اين تشكيلات به عنوان يكي از اعضاي فعال و موثر آن وارد فعاليتهاي سياسي و مبارزه با رژيم ستم شاهي گرديد.

به دنبال اوج گيري نهضت ودستگيري حضرت امام و انتقال ايشان به تهران كه به منظور خاموش كردن شعله هاي قيام مردم مسلمان ايران صورت گرفت، گروه مبارز اسلامي تصميم گرفت تا با مطلع نمودن مردم از اين اقدام با اين توطئه شوم و خطرناك رژيم مقابله نموده و آن راخنثي نمايد. لذا افراد و هيئتهايي را به نقاط مختلف كشور گسيل نمود تا اين اخبر را به اطلاع مردم برسانند. در همين راستا آقاي سيد رضا نيري  از سوي گروه هاي مبارز ماموريت يافت تا خبر دستگيري امام را به مردم ورامين برساند.ايشان نيز اين ماموريت را در شهر پيشوا به انجام رسانيد و ثمره اين اطلاع و آگاهي قيام خونين مردم مسلمان شهرهاي پيشوا و ورامين بود.

ايشان پس از مراجعت از ورامين در بيمارستان بازرگانان تهران حضور يافت و به كمك مبارزين و مردم بيگناهي كه در درگيري به مزدوران رژيم مجروح شده بودند شتافتند. متاسفانه بر اثر تبعيد امام از وطن دستگيري وسيع و زنداني نمودن مبارزين و روحانيت مبارز و ايجاد جو رعب و وحشت  از طريق كشتار وسيع و بي رحمانه انسان هاي بي گناه براي مدتي شعله هاي قيام 15 خرداد به سردي گراييد و از شدت و شتاب آن كاسته شد.

پس از اين دوران آقاي نيري مبارزات سياسي و فرهنگي خود را به شيوه ي ديگري پي گرفت ودر دهه 50 با هدايت روحانيت مبارز از جمله شخصيت هاي برجسته اي نظير شهيد مظلوم آيت الله دكتر شهيد بهشتي، شهيد باهنر، حضرت آيت الله خامنه اي و آقاي هاشمي رفسنجاني و همگام با شهيد رجايي و مرحوم حاج حبيب الله شفيق و برخي از خيرين بازار فعاليت هاي خود را در پوشش موسسه ي فرهنگي و رفاه ادامه دادو اقدامات موثر و مفيدي را به انجام رسانيد. يكي ازمهمترين اقداماتي كه در اين موسسه و به امر امام صورت مي گرفت حمايت هاي مادي و معنوي از تعدادي از خانواده هاي شهداي قيام 15 خردادو زندانيان انقلابي بود. فعاليت هاي فرهنگي روشنگرانه نيز از ديگر فعاليت هاي اين موسسه بود. ايشان همچنين در مرحله دوم نهضت امام  خميني (ره) كه با شهادت حاج آقا مصطفي خميني آغاز گرديد يكي از عناصر فعال و موثر بود.

برخي از فعاليت هاي برجسته و عمده ايشان در اين دوره عبارتند از:

1- حمايت مادي از اعتصابيون صنعت نفت و ساير اعتصابيون به همراهي جمعي از مبارزين و خيرين.

2- مشاركت فعال در ترويج، تكثير و و پخش پيامها و اعلاميه هاي حضرت امام.

3- ايفاي نقش كليدي  در برپايي نماز باشكوه عيد سعيد فطر در قيطريه به امامت حضرت آيت الله شهيد دكتر مفتح كه در اين رابطه در معرض خطر دستگيري توسط ساواك نيز قرار گرفت، ليكن پس از عدم موفقيت در دستگيري وي دختر بزرگوار ايشان كه در آن موقع 16 ساله بود براي مدتي بازداشت گرديد.

4- شركت فعال در وقايع 17 شهريور سال 1357 به اتفاق تمامي اعضاي خانواده كه بعدها به جمعه سياه مشهور گرديد.

5- با تشريف فرمايي حضرت امام در 12 بهمن سال 1357  ايشان كه عضو كميته استقبال از امام خميني بود، مسئوليت پشتيباني و پذيرايي از ميهمانان امام و مستقبلين را به عهده گرفت، سپس چندي بعد با پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي در 22 بهمن سال 1357 مسئوليت پذيرايي از سران رژيم ستم شاهنشاهي كه دستگير شده و در مدرسه رفاه براي محاكمه نگهداري مي شدند، همچنين پشتيباني از برخي از مراكز دولتي نظير كميته ها و بيمارستان ها به عده ايشان نهاده شد. ايشان با بهره جستن از كمك ها و هداياي مردمي  و ساير منابع، اين مسئوليت را با حسن تدبير و برنامه ريزي دقيق به نحو مطلوب به انجام رسانيد.

6- ايشان در شب اول ورود امام به ميهن اسلامي مسئوليت پذيرايي از امام و آماده نمودن محل و لوازم استراحت ايشان را بعهده داشتند كه مايه مباهات وي بوده و در اين ارتباط خاطرات جالب و فراموش نشدني بياد دارند كه ذكر آنها در اين مجال نمي گنجد.

وي سپس مسئوليت جمع آوري هداياي مردمي و مصرف آن در امور ضروري مرتبط با شرايط اوايل انقلاب را بعهده گرفت و پس از صدور فرمان حضرت امام خميني (ره) مبني بر تاسيس كميته امداد در 14 اسفند سال 1357 همكاري اساسي و جدي خود را با اين نهاد آغاز نمود و مدتي بعد از سوي حضرت امام (ره) به عضويت در شوراي مركزي كميته امداد مفتخر گرديد. همچنين به لحاظ سوابق درخشان و حسن تدبير ايشان، مسئوليت اجرايي و سرپرستي كميته امداد به وي محول گرديد كه مدت 27 سال عهده دار اين سمت خطير و تعيين كننده بوده است.