علينقي حسين صادقي

الف- عوامل آگاهي مردم آبسرد

1- زمينه هاي قوي مذهبي در برخي از بزرگان و معتمدين كه از گذشته  با افراد انقلابي و روحانيت پيشرو ارتباط داشتند.

2- دانش آموزاني كه جهت ادامه تحصيل به شهردماوند و تهران مي رفتندو همچنين افراد تحصيل كرده و دانشجو كه به تهران مي رفتند.

3- افراد بومي كه ساكن شهر تهران شده بودند و اخبار مبارزات مردم پايتخت را به آبسرد انتقال مي دادند.

4- نزديكي آبسرد به پايتخت و ارتباط كشاورزان با بازار ميوه و تره بار تهران

5- تردد مكرر مردم به تهران و آشنايي با افكار انقلابي مخصوصا در قشر جوان و ...

ب- نقش روحانيت انقلابي در بيداري مردم

دعوت از مرحوم كافي، سخنران صاحب نام و ده منبر ايشان در آبسرد كه نقش به سزايي در بيداري مردم و آگاهي  از نام امام خميني (ره) و مسائل ديگر داشت.

اولين بار نام امام خميني در منبر مسجد آبسرد توسط روحاني جليل القدر حاج آقا مجاهدي برده شد و به مردم شناسانده گرديد.

نقش حاج آقاي موسوي روحاني بزرگوار كه در سال 57 در آبسرد بودند.

ج - برخورد ساواك با برخي از مردم

 در آبسرد مجله مكتب اسلام بين افراد معدود توزيع مي شد ه باعث حساسيت ساواك شده بود و هر از چند گاهي به برخي از جوانها و معتمدين موجه برخورد مي كرد و با ايجاد وحشت و ترس مي خواستند كه آنها را از ميدان مبارزه خارج كنند.

د- راهپيمايي ها در آبسرد

پس از آگاهي و روشنگري هايي كه در آبسرد انجام گرفت شور و شوق انقلابي در بين مردم پيدا شده بود و خصوصا قشر جوان راهپيمايي در آبسرد شروع شد و تقريبا اكثر مواقع شاهد جمع شدن جوانها و بحث و گفتگوهاي آنها در مورد مسائل  انقلاب بوديم و راهپيمايي به بهانه هاي مختلف شكل مي گرفت. بعنوان نمونه تظاهرات در آزادي بزرگان ديني همچون آيت ا... طالقاني و ... از زندان رژيم ستم شاهي و تظاهرات گسترده تاسوعا و عاشوراي 57  در آبسرد را مي توان نام برد.

البته در برخي راهپيمايي بود كه معدود عوامل وابسته و ناآگاه با جوانان پرشور انقلابي برخورد مي كردند.

راهپيمايي بزرگ شهرستان در آبسرد: با هماهنگي هاي انجام شده راهپيمايي بزرگي درآبسرد برگزار گرديد كه در آن جمعيت فراواني از اطراف آبسرد ، كيلان و خصوصا جمعيت كثيري از شهر دماوند حضور داشتند كه اين راهپيمايي نقطه عطفي در آبسرد بود و بدنبال آن ديگر همه مردم آبسرد يكپارچه در مسير انقلاب قرار گرفتند و شدت راهپيمايي ها و تظاهرات گسترش يافت.

تكبيرهاي شبانه از فراز بامها وحتي كوچه و خيابان ها همگام با مردم پايتخت نيز از نكات مهم ديگر دوران قبل از پيروزي انقلاب در آبسرد بود.

شركت مكرر مردم در راهپيمايي هاي شهردماوند و شهر كيلان نيز از نكات بارز مردم آبسرد مي باشد.

ه- اعلام قطع جيره غذايي ارتش پس از پيوستن ارتش به مردم

با اعلام اين خبر مردم آبسرد اقدام به جمع آوري يك كاميون مواد غذايي و ارسال آن به تهران، به مسجد النبي نارمك تحويل گرديد تا بين پادگانهاي ارتش توزيع گردد.

ز- شهادت اسماعيل علي عسگري

در تظاهرات 17 شهريور تهران و تشييع پيكر پاك اين شهيد گرانمايه در مرانك كه باعث خشم بيشتر مردم انقلابي گرديد.

ح- 12 بهمن 57 و بازگشت امام خميني (ره)

پس از سالها تبعيد از وطن و سخنراني امام در بهشت زهرا (س) كه جمع كثيري از مردم آبسرد با هر وسيله اي كه بود خود را به بهشت زهرا (س) جهت استماع سخنان گهربار امام راحل رسانيدند.

ي- يك روز قبل از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي پيكر پاك شهيد مسعود مرتضي قلي كه در تظاهرات تهران به مقام رفيع شهادت نائل آمده بود، در آبسرد به صورت باشكوهي تشييع گرديد كه در اين مراسم بي نظير پدر شهيد سخنراني نمود و خلاصه اينكه سرانجام در 22 بهمن سال 57 انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد و از خاطرات قشنگ اوايل پيروزي انقلاب اسلامي درآبسرد براي جلوگيري از هرج ومرج احتمالي و يا تلاشهاي مذبوحانه معدود باقيمانده هاي رژيم منحوس پهلوي شبها مردم مخصوصا جوانها به گروه هاي مشخصي تقسيم شده بودند و در قسمت هاي مختلف نگهباني مي دادند و اوضاع را كنترل مي كردند و جالب اينكه اگر اسلحه هم نداشتند اما وسيله نگهباني آنها چوب دستي بود.