نظري دوباره به حماسه دوم خرداد


 يكسال از سالگرد حماسه دوم خرداد – حماسه تجلي  جمهوريت نظام اسلامي – مي گذرد، اكنون و پس از گذشت قريب يكسال، نظري ژرف و دقيق به اين حادثه بزرگ تاريخي ضروري مي نمايد، دراين مقال به حسب ضيق مجال و مكان به نكاتي چند اشاره مي شود، بدون شك تامل و بررسي موشكافانه اين جريان سرنوشت ساز  امري لازم است كه بايد در جاي خود پرداخته شود.

1-   حماسه دوم خرداد، ازديدگاه ما «آري» بزرگ ديگري بود كه در راستاي 12 فروردين به نظام اسلامي گفته شد، حادثه خجسته و مباركي كه آثار و بركات آن همه توطئه هاي دشمن را براي مدت طولاني خنثي كرد.

خجستگي دوم خرداد از دو جهت است:

الف- حضور سي ميليوني مردم متعهد و آگاه و مسلمان ايران كه پشتوانه عظيم و بيكران ملي را براي نظام به همراه دارد. واقعه عظيمي كه نوزده سال تبليغات استكبار را خنثي كرده وتحسين دوست  و دشمن را برانگيخت.

ب- راي بيست ميليوني مردم به شخصيت برجسته و آگاه و انديشمند جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد محمدخاتمي، نيز رويدادي شگفت و قابل تحسين بود. براستي دولت بعنوان مظهر اقتدار ملِي، چه پشتوانه اي عظيم تر از اين را مي تواند با خود داشته باشد.

2- كندو كاو در عوامل و دلايل بروز اين حادثه عظيم، هم قابل تامل ودقت است، ترديدي نيست كه ملت مسلمان بويژه جوانان ايران اسلامي، خواستار موفقيتي جديد، فرصتي تازه، عرصه اي نو براي فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي بوده اند اما نكته گفتني آن است كه تقاضاي عموم مردم تحقق اين خواسته ها در چهارچوب نظام اسلامي بوده است.

3- پس از انتخابات هفتم رياست جمهوري ، مواضع مختلفي ازديدگاههاي مخالف و موافق ابراز شد، عده اي با تقويت راي 20 ميليوني، ارتش 20 ميليوني را همين تعداد آراء داشتند و 10 ميليون راي ديگر را به هيچ انگاشتند واز پيام دوم خرداد چماقي ساخته و دائما بر سر جناح رقيب كوبيده و مي كوبند. و گروهي ديگر تنها آراء خالص و صادقانه را 10 ميليون راي ديگر مي دانند. به باور ما اين هردو تلقي  و استفاده ناصواب و نادرست است. سخن حق همانست كه رييس جمهور محترم و محبوب گفته اند، آنجا كه نگراني شديد خود را از سوء استفاده از دوم خرداد ابراز كرده و پيام دوم خرداد را پيام نظام اسلامي و وراي هر گونه جناح بندي دانسته اند ، در يك كلام م پيام دوم خرداد، پيروزي يك گروه و جناح و شكست گروه ديگر نيست، پيروزي مردم نظام اسلامي و ولايت فقيه است.

4- يكي از مهمترين پيامهاي دوم خرداد، همدلي، تفاهم، قانونمندي و قانون گرايي است ، نياز و ضرورتي كه امروز و در حال حاضر تا حدي به فراموشي سپرده شده است، بدون شك توجه وعمل به پيام دوم خرداد، بستري آرام و سالم و به دور از هرگونه جنجال را مي طلبد، پيامي كه مقام معظم رهبري كه حضور با طراوت خود دردانشگاه عملااعلام كرده و رييس جمهور محترم بارها بدان تاكيد ورزيده اند.

بدون شك و غوغاسالاري و تخطي از محدوده قانون، نتيجه اي جز تيره وتار شدن فضاي روشن سياسي ( بوجود آمده از دوم خرداد) و تضعيف نظام اسلامي را نخواهد داشت.

عمل به اين پيام و توجه بدان – يعني همفكري و همدلي، توام با تضارب و تعامل آراء و افكار وتنوع و تكثر سياسي در سايه اطاعت از ولايت فقيه – ضروري ترين نياز امروز ماست. والسلام

 نشريه ره آورد - شماره 26