سومين سال انتشار

 

1-   بيستمين سال پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي كه به حق معجزه قرن نام ‌گرفت، فرصت مناسبي است تا هم روزهاي ظلماني حكومت ستم‌شاهي را يادآور شويم و هم به نعمت بي‌بديل نظام اسلامي متذكر گرديم و از ديگر سو، با نگاهي به گذشته براي آينده راه پرفرازونشيب ، اما تابناك و روشنمان ره توشه برگيريم.

«ره آورد» كه قطره‌اي از اقيانوس بي‌كران انقلاب اسلامي و برگي از كتاب قطور دستاورد انقلاب اسلامي است، مولود بهمن ماه است. امسال سومين سال انتشار ره‌آورد را مي آغازيم و به همين مناسبت، دست‌اندركاران همايش نيمروزه اي را با شركت همه فرهيختگان و علاقه‌مندان ره آورد از منطقه دماوند و خارج آن تدارك ديده‌اند، تا از نزديك ضمن معارفه و آشنايي با يكديگر، بگويند و بشنوند و از مشكلات و نظرات يكديگر بيشتر آگاه شوند. در همين جا از كليه مردم خوب و صميمي منطقه - به ويژه علاقه‌مندان و نويسندگان و هنرمندان و در يك كلام دلسوزان اعتلاي فرهنگي اين ديار - تقاضا مي‌كنيم با شركت فعال خود، ما را  در ادامه راهمان دلگرم تر سازند.

2-   نه مثل خيلي‌ها ادعا مي‌كنيم كه «آمده ايم ، بمانيم» و نه خوش داريم از دست زمين و زمان به مخاطبان خود شكوه برده و زبان گلايه  و ناله‌ ساز كنيم؛ اما چه مي‌شود كرد كه نكات گفتني را بايد گفت و آنچه كه هست را بايد نماياند. در اين راستا، چند مطلب گفتني است:

  • بسياري از محتوا و شكل ره آورد گلايه مندند و حق هم با آن‌هاست؛ اما سوال و توقع ما اين است كه شما خوبان،  براي ارتقاي اين نشريه  - كه از خودتان است - چه پيشنهاد عملي داريد و تا چه اندازه حاضر به همكاري هستيد؟ همگان از اوضاع نابسامان اقتصادي، به ويژه در عرصه محصولات فرهنگي آگاهند و مي‌دانند انتشار يك نشريه، در محدوده منطقه اي كوچك مثل دماوند، چه كار مشكل و طاقت‌فرسايي است ؛ و اين در حالي است كه ره آورد در ميان انبوه مشكلات مالي، فقط و فقط بنا به وظيفه فرهنگي خود ادامه تلاش مي‌دهد. توقع ما از همه مردم و مسئولين اين است كه ره آورد راهمچنان از خودشان بدانند و به كمك و مساعدت بشتابند. با وضعيت مالي موجود، معلوم نيست ره آورد چند شمارة ديگر بتواند انتشار يابد ؟!
  • از مسئولان محترم ادارات و نهادها و دريك كلام  مديران اجرايي شهرستان -  علاوه بر اينكه انتظار داريم به كمك ما بشتابند - توقع داريم از انتقادات و نظرات گهگاه ما آزرده  نشوند و به جاي آن با پاسخ مناسب و مساعد در روشنگري جامعه و مردم بكوشند. با اندك مقايسه‌اي بين اين نشريه و ديگر نشريات محلي درخواهيد يافت، ره آورد از جمله نشرياتي است كه همواره كوشيده است از جاده انصاف خارج نشود، انتقاد و تقدير را با هم درآميزد، از خطاها انتقاد كند و از خدمات سپاس گويد؛ جالب است كه به همين خاطر از ناحيه بسياري از دوستان و علاقه‌مندان متهم به مسامحه و ملاحظه كاري است. در اينجا از همه مسئولان محترم مي‌خواهي پيش از آنكه خود را جوابگوي ره آورد بدانند، جواب‌گوي مسئوليت خود در برابر خدا و مردم بدانند. بدون شك ره آورد مي‌كوشد تا زبان مردم باشد و صد البته مواظب است كه از طريق انصاف خارج نشود.
  • از ابتدا گفته‌ايم به همه جناح‌ها احترام مي‌گذاريم و وجود آن‌ها را ضروري مي‌دانيم؛ اما معتقديم بزرگ‌ترين مانع توسعه در منطقه ما - در همه عرصه‌ها - آفت خط بازي و جناح بنديهاي سليقه اي است. و اين بيماري همچنان سايه شوم خود را به سر مردم ما گسترانده است. از اول گفته ايم كه دل سپرده و سرسپرده حرف و اشاره كسي هستيم كه نزد ما و خدا حجت شرعي است و  او جز مقام منيع ولايت فقيه كسي نيست. هر كه خود را به او دل سپرده بيند، ما او را به خود نزديك‌تر مي‌دانيم و ملاك قضاوت ما درباره عملكرد او همين ميزان ولايت است، نه حزب و گروه و جناح. از اين عزيزان هم توقع داريم به اندك انتقادي برنياشوبند و خاطر، آزرده نسازند. ما همچنان در ادامه راه خود از نظرات همگان - از هر سليقه و جناح انقلاب - استفاده مي‌كنيم؛ اما آنچه را كه حق است و ميزان آن ولايت فقيه است، خواهيم گفت و در همين راستا خواهيم كوشيد كه تنها راه نجات همين است.
  • نكته آخر اينكه؛ چشم به راه حصول سبز سال در همايش سومين سال انتشار ره‌آورد هستيم.والسلام 

حميد مشهدي آقائي 

نشريه ره آورد - شماره 41