انتخابات شوراها، هشدارها ، مراقب باشيم!

 

1-   آيه شريفه « وامر هم شوري بينهم»  توصيه قرآن به مشورت در امور مهم جمعي است، قرآن با تاكيد بر «امرهم» به نقش مردم در بدست گيري سرنوشت خود تصريح كرده است، قانون اساسي جمهوري اسلامي كه چكيده اي از مباني ناب ديني و قانوني مترقي است،اهميت شوراها را در قانون اساسي و اصول آن يادآور شده است.

2-   برهمين اساس در راستاي تحقق اين آرزوي ديرين، انتخابات شوراها اسفندماه امسال در گستره اي وسيع و فراگير برگزار خواهد شد، منطقه ما نيز بزودي شاهد التهاب و شور شوق زايدالوصفي خواهد شد كه قرائن و نشانه هاي آن از هم اكنون ، كم و بيش خود را مي نمايد.

3-     براي برگزاري صحيح اين امر مهم بايد به چند نكته و هشدار مهم توجه كرد:

الف) اين انتخابات، اولين انتخابات شوراها در تاريخ تمدن ايران اسلامي است كه آزادانه برگزار مي شود و در حكم سنگ زيرين اين نهاد مردمي است، بدون شك صحت و يا عدم صحت برگزاري انتخابات وانتخاب صحيح مي تواند تاثير جاوداني  در هر دو جنبه مثبت و منفي داشته باشد.بدون شك اهمال و سستي مسوولان و مردم در برگزاري صحيح انتخابات سنگ بناي كجي خواهد بود كه نتيجه آن جزاختلاف و لجام گسيختگي و التهاب منفي و زيان آور نخواهد بود.

ب) ديگر آنكه لازم است ارگانهاي محلي بويژه فرماندارِي، روحانيت محترم بويژه مركز امور مساجد و اعزام مبلغ شهرستان، اولياء آموزش و پرورش در مقطع دبيرستان، براي آگاهي بيشتر مردم از هم اكنون برنامه هاي ويژه آموزشي را تدارك ببينند. فرار سيدن ماه مبارك رمضان و اعزام حدود 60 روحاني به مناطق شهري و روستايي، همكاري ويژه فرمانداري و اعزام مبلغ را مي طلبد. عدم آموزش صحيح، مشكلات زيادي را به همراه خواهدداشت و در مقابل آموزش درست موانع زيادي را از سر راه مسوولان برخواهد داشت.

4- در كنار بركات زياد، اين پديده خجسته ، ممكن است آفات و عواقب ناخوشايندي را به همراه داشته باشد، از جمله سه آفت مهم وتهديد كننده:

الف) شعله ور شدن تعصبات كور قومي و قبيله اي ، كه بازگشت به جاهليت اولي است، اختلافات محلي، بالا محل و پايين محل و از قبيل آن كه عواقب آن تا مدتها باقي خواهد ماند و نتيجه اي جز نفوذ و شيوع افكار غيرالهي و شيطاني نخواهد داشت.

ب) تشديد بازيهاي جناحي و خطي، ارائه ليست هاي يكطرفه و باندي و شيوع تهمت و غيبت و برچسبهاي ناروا، از آفات مهمي است كه اين انتخابات را تهديد مي كند. از همين الان بهتر است خيال هواداران دو جناح مشهور را كه درمنطقه ما ريشه اي ديرين دارند راحت كنيم كه ارائه ليست يكطرفه نتيجه اي جز شكست سنگين براي آنان نخواهد داشت، هوشياري اين هر دو كه از فرزندان انقلابند، مي طلبد كه با مدارا واغماض و واقع بيني به عرضه ليست معتدل و براساس شايسته سالاري بپردازند.

ج) آفت مهم سوم كه بدون شك نتيجه عدم هوشياري مجريان و ناظرين و  محصول اختلافات فرزندان انقلاب است، نفوذ و رسوخ عناصر واسطه و فرصت طلب است كه از هم اكنون خوش خيالانه دندان طمع تيز كرده و به ياريگري هاي پنهان و آشكار پرداخته اند. نگارنده مطلع است گروهي از فرصت طلبان سودجو كه بعضا به خوش رقصي و چاپلوسي  در زمان طاغوت مشهورند و كارچاق كن ادارات طاغوتي بوده اند از هم اكنون با رفت و آمد در ادارات و معاشرت و اختلاط  با برخي روساي ادارات مهم و نيز هزينه بودجه و زبان بازي در كمين اين مسووليت حساس نشسته اند.

ره آورد در راستاي ايفاي نقش خطير خود از هم اكنون توجه مسوولان و مردم بويژه فرزندان امام و پيروان ولايت را به وجود اين سه آفت مهم جلب مي كند و پيشنهاد مي نمايد با راهبري مسوولان و تشكيل جلسات مشورتي معتمدين و افراد شاخص دو جناح و شناسايي و آماده سازي نيروهاي مومن، جوان ،كاردان و موجه ، جلوي بروز اختلافات و نفوذ عناصر غيرخودي را بگيرند.

و مهمتر آن كه افرادي كه شايستگي تصدي اين مسووليت خطير را در خود يافته و دلسوز انقلاب و تداوم راه شهيدان هستند در صحنه حاضر شده و آماده ايفاي نقش عظيم خود شوند.

بدون ترديد سستي و بي اعتنايي و كناره گيري هر كس به هر شكل، بي تجهي به آرمانهاي امام و شهيدان و مقام معظم رهبري خواهد بود.

نشريه ره آورد - شماره 38