درباره انتخابات دماوند

 

  1. انتخابات مجلس ششم در دماوند و فيروزكوه به سرانجام نرسيد و موجي از تأسف و اندوه را در بين مردم به وجود آورد، تأسف نه از اجراي قانون توسط شوراي نگهبان، بلكه از اين رو كه چه عواملي موجب شد كار بدين‌جا بينجامد. مردم دماوند و فيروزكوه، در طول انتخابات قبل و بعد از انقلاب با اولين تجربه ابطال انتخابات روبرو شدند و البته در كامشان تلخ آمد، گمان نمي‌رود كسي را  اين حادثه خوش آمده باشد و اگر چنين است، بايد بر حال او تاسف خورد ؛ خلأ فقدان حضور نماينده در مجلس خسارت كمي براي منطقه نيست!
  2. چرا چنين شد؟ پرداختن به علل و عوامل اين موضوع را بايد در ضعف‌ها و كاستي‌هاي مجريان وناظران – هر دو - جستجو كرد، يك طرفه به محكمه رفتن بي‌انصافي است. بنده از آنجا كه از ابتدا تا انتهاي ماجرا در متن بيشتر ماجراها بوده‌ام، معتقدم برخي از ضعفها و بي‌دقتي ها  در هر دو طرف اجرا و نظارت، موجبات ابطال را فراهم آورد كه ذكر و يادآوري آن ، كام ها را بيشتر تلخ خواهد كرد.
  3. همان‌گونه كه انتخابات آزموني الهي بود، ابطال آن نيز تبديل به عرصه آزمون الهي شد و گوهر كمياب آن روزها اخلاص بود و اخلاص. گروهي - هرچند اندك - به طرف‌داري از كانديداي منتخب ، همه چيز و همه كس را به باد انتقاد و ناسزا گرفتند و غيرمنصفانه به شوراي محترم نگهبان تاختند و آن گروه ديگر كه طالب ابطال چند صندوق بود، گاه و بي‌گاه در مجالس خود و حتي از تريبون‌ مجلس (توسط نماينده فعلي) شوراي نگهبان را به تضييع حق خود متهم ساختند.

بديهي است اعتراض، انتقاد ، آن هم از مجاري قانوني پذيرفته و منطقي است اما آنجا كه حريم ها آسيب ببيند حتي حريم فردي يك شهروند عادي ؛ جاي تأمل و سؤال است.

  1. از حق نگذريم؛ صبر و تحمل اكثر معترضين جاي تمجيد و تحسين دارد، به ويژه اطلاعيه كانديداي منتخب جاي تقدير دارد كه البته با تدبير بهتر امكان فضاي مطلوب‌تر فراهم مي آمد. در اينجا لازم است از فهم و درايت و خويشتن‌داري همه مردم فيهم و متدين شهرستان تشكر كنيم كه الحق ستودني است.
  2. آينده نيز - يك سال و چند ماه ديگر - عرصه امتحاني ديگر است، تجربه تلخ كنوني بايد راه بهره‌برداري بهتر از فضاي سياسي را فراهم آورد؛ فضايي كه در آن كانديداهايي شناخته‌شده، صادق، به دور از هياهوي كاذب تبليغاتي، با ايمان و اعتقاد به اسلام و نظام و ولايت فقيه، به ميدان آيند و زمينه انتخابي بهتر فراهم آيد.
  3. عليرغم همه آنچه گفته شد، جاي تقدير و تشكر از همه دست‌اندركاران انتخابات اعم از نظارت و اجرايي و امنيتي و نظامي، كانديداهاي محترم ، طرف‌داران كانديداها و همه مردم  انقلابي و فهيم منطقه دماوند و فيروزكوه باقي است. مردم هوشياري كه با عزمي جزم در آينده‌اي نزديك با شور و نشاطي دوباره، به ميدان خواهند آمد و با استفاده از تجربه‌هاي گذشته، آينده روشن‌تري را رقم خواهند زد. 

حميد مشهدي آقائي 

نشريه ره آورد - شماره 55