مجلس ششم و چالش‌هاي آينده

 

يكم. مجلس ششم، روز هفتم خرداد ماه با پيام رهبر معظم انقلاب آغاز به كار كرد. اگرچه با انتخاب هيئت‌رئيسه موقت تا حدي صف بندي و آرايش فراكسيون‌هاي مجلس مشخص شده است، اما تركيب افراد انتخاب شده حكايت از تغيير بسياري از معادلاتي دارد كه قبلاً توسط جناح‌ها به ويژه گروه راديكال جبهه دوم خرداد - جبهه مشاركت - اعلام شده بود. با تصويب اعتبارنامه‌هاي نمايندگان و ورود برخي از نمايندگاني كه هنوز صحبت انتخابات شهرهايشان تأييد نشده، بايد منتظر تغييرات ديگري باشيم. آنچه مسلم است اين كه مجلس ششم روزهاي سخت و پرچالشي را فراروي خود خواهد داشت.

دوم. مشكل اصلي اكثريت حاضر در مجلس - جبهه دوم خرداد -  شكنندگي آن است؛ وحدت زجاجي كه به تلنگر يك موضع‌گيري ناصواب به لرزه افتاده و يا خواهد شكست - مانند آنچه كه از موضع‌گيري سيد محمدرضا خاتمي درباره رياست مجلس شنيديم - از اين  اولين چالش اصلي مجلس، احتمالً حاصل نشدن اكثريت قاطع در مواقع حساس است.

سوم. اقليت كنوني مجلس نيز - حدود 90 نفر - با مشكلاتي مواجه است كه عمده‌ترين آن فقدان حضور نمايندگان شاخص و اصلي اين جناح در مجلس است، اين اقليت اگرچه از نظر كمي قابل توجه است اما نبود گروهي زبده و باسابقه در سامان‌دهي تلاش‌هاي فراكسيون اقليت، آنان را با مشكل مواجه خواهد ساخت؛ درنتيجه اين فراكسيون در مواقع حساس و در هنگام حضور در پارلمان و تصميمات لحظه‌اي و با التهابات جدي مواجه خواهد شد و ناچار است در مواقع عادي نگاهي به نيروهاي بيرون از مجلس داشته باشد، امري كه براي استحكام فراكسيون اقليت در انظار عمومي به ويژه مطبوعات چندان خوشايند نيست.

چهارم. لايه‌هاي بروني و  دروني و گروه هاي متنوعي كه از مبدأ تا منتهي اليه جبهه دوم خرداد را تشكيل داده‌اند، ازآن طيفي ساخته ات كه نمي‌توان به درستي مواضع شفاف و صريح را به دست آورد، تخالف و تقابل و تناقض در بسياري اوقات در مجلس ششم حرف اول را خواهد زد كه نشانه‌هاي آن از همين آغاز - يعني انتخاب هيئت‌رئيسه - هويدا است. نگاهي به رأي آقاي كروبي - 186 رأي - در حالي كه آراي  جناح اقليت را هم محاسبه كنيم، نشانگر اختلاف جدي در لايه‌هاي طيف دوم خرداد است.

پنجم. زياده خواهي ها و افزون‌طلبي برخي از گروه‌هاي طيف دوم خرداد و مقابله آنان با جريان اصول‌گراي اين طيف - به ويژه مجمع روحانيون - اين مجلس را با مشكل عمده‌اي در ارائه و تصويب طرح‌ها و لوايح ، مواجه خواهد كرد. در اين ميان تلاش و فعاليت جناح اقليت و نيروگيري آن از گروه مستقل و بعضاً از جريان اصول‌گراي دوم خرداد، آرايش اصلي جبهه دوم خرداد را به هم خواهد زد؛ تاآنجاكه بايد شاهد پديده‌هاي جديد و بي‌نظيري در مجلس باشيم، از جمله احتمال تغيير سالانه رياست مجلس.

ششم. از اين‌ها گذشته، برخي موضع‌گيري‌ها نشان از آن دارد كه طيف دوم خرداد در صدد تغيير برخي از قوانين مانند قانون انتخابات، نظارت استصوابي، مطبوعات و … است. در صورت تصويب اين تغييرات در مجلس، مخالفت شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و اتفاق نظر اين دو مركز نظارتي ، نمايندگان را با مشكلات بزرگي مواجه خواهد كرد؛ مشكلاتي كه باز هم براي چندمين بار فصل‌الخطاب آن،  نظرات رهبر معظم انقلاب خواهد بود و علي‌رغم تمايل بسياري ، اهميت و جايگاه رفيع و شامخ ولايت فقيه را به رخ همگان خواهد كشيد. والسلام

حميد مشهدي آقائي 

نشريه ره آورد - شماره 56