تأكيدي دوباره

يكم. شايد يادآوري دوباره مواضع و انديشه‌ها، امري ضروري باشد. به ويژه آنكه در مرور زمان و به مناسبت حوادث مختلف غبار « سوءظن » و « سوءتعبير» بر اذهان مي‌نشيند و آسمان زلال نه «محبت» و «صميميت» و « يكدلي» را تيره و تار مي‌سازد.

دوم. بارها گفته‌ايم و مي‌گوييم در اعلام مواضع سياسي  فقط و فقط خود را وامدار خط نوراني امام و رهبري معظم مي‌دانيم و ضمن احترام به همه جناح‌ها ، راه نقد و انتقاد را بر عملكرد آن‌ها باز مي‌بينيم. در اعلام مواضع منطقه‌اي نيز بر دو مبناي « مصلحت نظام» و « منفعت مردم» در چهارچوب قانون و اخلاق عمل خواهيم كرد و شايد از همين ‌روست كه متهم به «محافظه كاري» هستيم.

سوم. در عرصه مطبوعات قبل از هر چيز رسالت خود را -  به‌ويژه در يك نشريه محلي - بيان درد دل مردم و رسانيدن پيام آنان به گوش مسئولان مي‌دانيم، براي اين منظور به دنبال مردم عزيزمان رفته و منت آنان را خواهيم كشيد ، اما درباره مسئولان محترم اين مهم - يعني بيان سخنان و اهداف - جزء وظايف سازماني آنهاست و لذا اگر اداره اي در خبررساني تلاش كرده و روابط عمومي فعالي داشته باشد و پاسخگوي عملكرد خود باشد، مطمئناً يك خبر كوتاه به جو التهاب دامن نمي‌زند.

چهارم. ما در هر صورت خود را وامدار مردم صبور و نجيب شهر و روستاهايمان مي‌دانيم؛ مردمي كه عملاً از  سرنوشت آينده منطقه خود خبر ندارند و « نامحرم » انگاشته مي‌شوند، حتي توسط نشريه ره‌آورد.

راستي چرا بايد مردم را كه صاحبان اصلي انقلاب و كشور هستند و حضور آگاهانه آنان ما را بر مسند مسئوليت‌هاي فرهنگي ، سياسي، اقتصادي، انتظامي و اجتماعي نشانده از مسائل بي‌خبر باشند ؟

پنجم. ره آورد راه « خبررساني» و « اطلاع‌رساني» به مردم منطقه را وجهه همت و هدف مهم خود قرار داده و دراين راستا گامهاي مهمتري بر خواهد داشت، ياور و ناظر بر عملكرد مسوولان و جانبدار و خدمتگزار مردم خواهد بود. و الله مِنْ وراءِ القَصْد

حميد مشهدي آقائي

نشريه ره آورد - شماره 50