هفته دولت ، تفاهم و هماهنگي قوا

 

به حمدالله و المنه آغاز دوره دوم رياست جمهوري، كسب رأي اعتماد وزرا از مجلس شوراي اسلامي و تشكيل كابينه دولت آقاي خاتمي ، با هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجايي و باهنر مقارن گشته است و اين خود، سرآغاز مبارك و خجسته اي را نويد مي‌دهد.

يك دوره رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي با همه كاميابي ها و تلخ كامي ها پشت سرگذاشته شد و اينك، كوله باري از تجربه هاي تلخ و شيرين به جا مانده است كه از اين ميان به نظر مي رسد بحث مهم و اساسي « تفاهم و هماهنگي قواي سه گانه» و وحدت رويه آنان از اهميت بسزايي برخوردار باشد.

رياست محترم جمهور در سخنراني پاياني خود در دفاع از كابينه، سخنان مهمي را ايراد كردند كه بخشي ازآن به بحث اين شماره مربوط مي گردد: « متاسفانه ناهماهنگي ميان قواي سه گانه كشور وجود دارد و بايد براي آن چاره اي بينديشيم. درست نيست قواي ما از پشت تريبون ها با هم صحبت، مذاكره و توافق كنند.»

بعد از گذشت 22 سال از انقلاب اسلامي، شاهد عدم تفاهم و هماهنگي بين قوا مي باشيم و بحثها، قرائت ها و نظرات متناقض  از سخنان مسوولان به چشم مي خورد و بعضي از مطبوعات نيز به اين مساله دامن مي زنند.

مادمي كه هر يك از قوا توقع داشته باشند سايرين خود را با او همسو و هماهنگ نمايند، اين مهم به نتيجه نمي رسد.

وقتي همه راه كارهاي اجرايي مانند مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراهاي متعدد اقتصاد، امنيت ملي و كميسيونهاي متعدد مجلس شوراي اسلامي و ... وجود دارند و مسوولين نظام مي توانند مشكلات و اختلافات خود را در اين مجامع بررسي نمايندو به بحث بگذارند و وحدت رويه ايجاد كنند، چه جاي طرح اين مباحث در تريبون هاي عمومي مي باشد.

چرا وقتي سران قواي سه گانه كشور بطور مرتب اعلام مي كنند در بين مديران بلند پايه نظام اختلاف  اساسي وجود ندارد، باز اين همه جدال بيهوده بوجود مي آيد، تا جايي كه آقاي هاشمي رفسنجاني اعلام خطر كرده ، اظهار مي دارند مردم از اين وضع خسته شده اند.

به نظر مي‌رسد اگر عزم ملي، همت و به‌كارگيري همه توان و استعدادها ، نگاه منصفانه و از سوي اعتدال، دل‌هاي آماده پذيرش حقايق و تفاهم و همدلي در كارشناسي ها و بين مديران مياني و پايين دست قواي سه‌گانه وجود داشته باشد و از طرفي؛ نفوذي‌ها ، متحجرين و غرب‌زدگان داخلي كه از در رانده شده و از پنجره وارد شده اند طرد گردند و به قول رياست جمهوري عناوين چپ و راست، محافظه كار واصلاح‌طلب، عناصر داخل نظام را به جان هم بيندازد، چرا كه نشود به جاي صحبت و سخنراني از پشت تريبون‌هاي رسمي و غيررسمي و مطبوعات، در محافل خودماني همدلانه بحث‌ها صورت پذيرد و مردم نيز دچار يأس و نوميدي نشومد.

حق اين است، آن قرائتي كه پايه واساس نظام جمهوري اسلامي است، نشات گرفته از افكار بلند امام راحل عظيم الشان مي باشد و مادام كه اساس بحث ها و تفاهمات بر اين مبنا باشد و همه اجزا نظرات ايشان يك جا مورد بحث و بررسي قرار گيرد و از « نُوْمِنُ بِبَعضٍ و نُكْفِر بِبَعْضٍ» پرهيز گردد، مي توان اميدوار بود كه دلهاي مردم بيش از پيش به مسوولان نزديك تر گردد.

غرض اصلي نوشته آن است كه در آستانه هفته دولت، بار ديگر با شهيدان والامقام اين روزها و همه شهيدان پيمان ببنديم كه مسير صحيح و مستقيم امام راحل را بشناسيم و بدان عمل كنيم. به قول رياست محترم جمهوري «آرزوي هميشگي من اين بوده است كه يك نظام مردم‌سالار توام با معيارهاي ديني و معنويت داشته باشيم و معتقديم جمهوري اسلامي كه حاصل خون شهيدان ما و عظمت امام بزرگوار ما و مردم است، همان نظام است.»

« راهها روشن است و بايد همه در كنار هم باشيم .چپ، راست ، محافظه‌كار و اصلاح‌طلب را بايد كنار گذاشت و حرمت مردم را نگه داشت، حقوقشان را به رسميت شناخت و برايشان به سرعت كار كرد ، چرا كه اگر كار نكنيم، يأس بر كشور حاكم شود و ياس هم به يك جناح، باند و دسته بسنده نخواهد كرد.»

نشريه ره آورد - شماره 78