گفتگو با حاج صديفي ، پدر دو شهيد

انسان با عشق زنده است

 

دكان حاج صديفي كوچك است، اما دلش خيلي وسبع و دريايي است. پيرمرد نوراني پدر دو شهيد است كه از راه خياطي امرار معاش مي كند. خوش برخورد و صميمي تحويلمان مي گيرد و به سوالهايمان پاسخ مي دهد. اما هيچگاه راز اندوه فراواني كه در چشمهايش هست را نفهميديم .

 • جوانان اين سالها با جوانهاي قديم چقدر فرق مي كنند؟ فكر مي كنيد اگر جنگ شود جوانهاي امروزي مثل گذشته به جبهه مي روند؟

فعلا و با فراهم بودن وسائل ترقي و تعالي كه از هر لحاظ آماده مي باشد ودر صورت خواستن به بهترين وجهي به مقامات بلند از لحاظ تحصيلي دست مي يابند.در زمان گذشته كمترين فرصتي براي جوانان مهيا نبود، با اين همه بعضي از جوانان با تلاش و كوشش به ايده و خواسته خود رسيده اند. از خداوند متعال خواستاريم كه كشور اسلامي را از شر كشورهاي جنگ طلب رها بخشد و در صورت لزوم دفاع از  انقلاب اسلامي ايران، جوانان با شركت گسترده خود دشمنان به حيرت و دوستان را مشعوف و سرافراز مي كنند.

 •  سرگرمي هاي جوانان دوران شماچه بود؟

در هر وقت ودوره اي جوانان احتياج به تفريح و بازي و شادي داشته و دارند. در زمان ما هم جوانان به بازيهاي دسته جمعي علاقه وافري داشتند، مانند: هفت قدم، الك دولك، تبكا، كوشك و ... . خداوند را سپاس مي گويم كه مانند حالا سرگرمي هاي غيراخلاقي ، ماهواره و مواد مخدر نبود. به جوانان عزيز توصيه مي نمايم كه عاقبت انديشي كرده و گول ظاهر را نخورند.

 • شما چطور با همسرتان آشنا شديد؟ مراسم عروسيتان چطور بود؟

در گذشته اكثر ازدواجها فاميلي بوده و در آمد و رفت خانواده ها بيشتر ازدواجها انجام مي گرفت. مراسم ازدواج در گذشته خيلي ساده و بدون تشريفات بود. هر كسي درمنزل خود يكي دو اطاق براي آقايان و يكي دو اطاق هم براي بانوان داشتو در حياط همسايه مراسم را برقرار و عروسي مي گرفتند.

 •  آخرين خوابي كه درباره فرزندان شهيدتان ديده ايد را تعريف كنيد.

در مورد خواب چون بنده فراموشي در خواب و رويا دارم لذا هر چه خواب هم ببينم صبحها آن را بياد ندارم ولي چون مادر فرزندانم زياد خواب مي بيند يكي از خوابهايش را عرض مي كنم. در مورد ناصر شبي ديد كه ناصر آمده و به او مي گويد: چقدر مي خواهي بداني چگونه شهيد شده ام؟ پيراهن را عقب زده وگفت: تير از پشتم زير كتفم خورده و از گلويم بيرون آمده و در مورد صادق هم شبي در خواب مي بيند كه صادق آمدو گفت: خاطر جمع باش من شفاعت ترا مي نمايم.

 •  اگر رهبر انقلاب را از نزديك ببينيد به او چه مي گوييد؟

يكي از آرزوهاي ما ديدار رهبر انقلاب مي باشد. در صورت مشاهده ايشان و پس از دست بوسي، شكايت بعضي از مسوولين را به ايشان مي نمايم وناراحتي خود و تمام خانواده شهدا را از بعضي مراسم هنري كه با حضور بعضي از مسوولين برگزار مي شود را اعلام مي دارم.

 •  اگر رييس جمهور را از نزديك ببينيد به او چه مي گوييد؟

از رياست جمهور مي خواهم كه در اين فرصت باقيمانده ازدوران رياست ، فكري براي انقلاب اسلامي و رفع گرفتاري مستضعفين نمايد.

 • بزرگترين مشكل كشور ما چيست؟

مملكت خود به خود مشكلي ندارد ولي افراد خود بيني هستند كه فقط مملكت ايران را براي خود مي خواهند و در هر مقام و مرتبه اي كه هستند فقط به خود و اطرافيان  خودمي انديشند. بجز حيف و ميل كردن بيت المال و پر كردن جيب خود كار ديگري نمي كنند.

 • فكر مي كنيد چه چيزي باعث عقب ماندگي دماوند شده است؟

مشكل شهر ما ندانم كاري مسوولين بعد از انقلاب و يا سنگ اندازي در جلو پيشرفت آنهايي كه مي خواستندو يا مي خواهند كه كاري انجام دهند، است. اين مسائل باعث شده كه شهر ما به اين صورت درآيد. اميدواريم كه درآِنده با تدبير و كارداني مسوولين قسمتي از گرفتاري هاي شهر ما حل گشته و قدري از اين گرفتاري كم شود.

 • يك جلمه درباره « عشق».

انسان با عشق زنده است ولي عشق واقعي، عشق به خداوند و خدمت به خلق مي باشد.

 • يك جمله درباره « دانشجو».

دانشجويان نور چشم همه ما مي باشند و آينده سازان كشور عزيز ما ، ايران اسلامي هستند كه آينده كشور به كوشش ايشان احتياج دارد و  همانگونه كه تا به حال نشان داده اند از بهترين دانشجويان دنيا مي باشند. با امتيازاتي كه در سالهاي گذشته در المپيادهاي بين المللي كسب كرده ند نام پرافتخار ايران را در دنيا پرآوازه كرده اند.

 • يك جمله درباره « امام حسين)».

امام حسين (ع) شخصيت مبارزي هستند كه پيغمبر معظم ورسول گرامي اسلام فرموده اند: حسين ني و انا من حسين. و امام راحل فرموده اند: ما هر چه داريم از امام حسين (ع) مي باشد. در دفاع هشت ساله معلوم گرديد كه شهادت امام حسين (ع) چه معجزه اعجاب انگيزي بوده كه جوانان با شهادت خود مملكت ما را از شر اجانب آزاد نموده و ذره اي از خاك مملكت ما را به اجانت ندادند و شكست مفتضحي به صدام خبيث و آمريكاي خيانت كار وارد كردند.

درآينده هم اميدوارم كه جنگي پيش نيايد واگر خداي ناكرده دفاعي لازم شد، جوانان مسلمان ايران با همه قدرت دشمن را از حمله به اين كشور امام زمان مايوس مي نمايند. انشاءالله