طرح جامع منطقه دماوند

 

تدوين برنامه هاي بلند مدت توسعه به منظور گسترش ظرفيتها و تعالي فرهنگ و نهايتا ارتقاء سطح كيفي و كمي فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي جامعه، امري ضروري است. شهر تهران به عنوان مركز نظام اسلامي و مركزيت سياسي و اداري كشور در سطح ملي و وجود مراكز تصميم گيري و برنامه ريزي كلان، موقعيتي را پيش آورده است كه بسياري از قابليتها و امكانات استان تهران را جذب كرده و بايد اعتراف كرد بخش وسيعي از محدوديتهاي استان بويژه شهرستان دماوند نيز ناشي از همين مساله است.

امروزه ديد غلط توزيع فضاي جمعيت رو به رشد تهران و حركت مكاني جمعيت وهدايت آن به سمت قطب هاي كشاورزي و توليدي، گناهي نابخشودني است.دغدغه تخريب و تغيير كاربري اراضي و باغات توسط دستگاه هاي  دولتي و غيردولتي ، فعال شدن سوداگران زمين در منطقه، همه مردم را نگران كرده است و اگر اين روند ادامه داشته باشد ديري نخواهد گذشت كه اربابان پول و قدرت، اثري از سرسبزي و خرمي منطقه باقي نخواهند گذاشت و منطقه نيز هويت اصيل فرهنگي، مذهبي و كشاورزي و توليدي و موهبت هاي خدادادي خود رااز دست خواهد داد. شهرستان دماوند با داشتن پيشينه فرهنگي و ويژگيهايي چون:

¨   تدين، دينداري و دين باوري و عشق به اهل بيت عصمت و طهارت

¨  همراهي و همگامي با انقلاب اسلامي در همه مراحل قبل و بعد از پيروزي

¨  جذب علماءو متفكرين و دانشمندان براي تحقيق و پژوهش و مطالعه

¨  محفوظ ماندن از ناهنجاريها و آسيب هاي اجتماعي

¨  طبيعت و محيط زيست سالم و زيبا و پاك و بكر ماندن آن و جاذبه هاي گردشگري فراوان

¨  آب و هواي منحصر به فرد، چشمه هاي آب معدني، پوشش غني گياهان ( دارويي)

¨  نزديكي به تهران و جذب شهروندان تهراني و ساير شهرها براي گذران اوقات فراغت و اسكان موقت

¨  زمين هاي مستقر كشاورزي و تامين بخشي از ميوه وتره بار استان با اقلام مهم صادراتي مثل سيب درختي، سيب زميني ، گردو، توليد 50درصد عسل استان، دامپروري و پرورش طيور

¨  تامين كننده بخش قابل توجهي از آب شرب و كشاورزي تهران و شهرهاي جنوب استان به خاطر وجود آبخيزها و ارتفاعات زيبا و بارش ها ساليانه و ...

هنوز از يك طرح جامع توسعه پايدار و همه جانبه تدوين شده در افق چشم انداز 20 ساله برخوردار نيست. كميته برنامه ريزي شهرستان بايد بزرگترين هدف محوري خود را با تشكيل جلسات مداوم و با حضور كارشناسان و مشاوران خبره بر اين قرار دهد كه با توجه به ويژگيهاي دماوند، شهرستان در افق 1404 مي خواهد چه مسيري را طي كند. چالش ها، فرصت ها، ظرفيت ها و استعدادها و اولويت هاي آن در بخش هاي متفاوت فرهنگي ، اقتصادي، اجتماعي كدامست تا ادارات بتوانند بر اين اساس و قاعده هر كدام برنامه ريزي مناسب خود راد اشته باشند.اگرچه موارد ذيل از اهم خواسته هاي مردم منطقه است كه بايد مورد عنايت قرار گيرد:

الف) تثبيت و حفظ منابع شامل:

1- حفظ محيط زيست به عنوان زير ساخت توسعه دماوند و تثبيت كاربري اصلي منطقه به كشاورزي ، منابع طبيعي ، آموزشي و فرهنگي

2- حفظ منابع غني و منحصر به فرد اطراف قله دماوند ( امامزاده هاشم) ، درياچه تارو هوير كه از آبخيزها و زيستگاه هاي مطرح كشور هستند.

3- حفظ منابع بكر و خدادادي بخش هاي مختلف توريستي و تفرجگاهي منطقه

ب) ممنوعيت ها:

1-  ممنوعيت شهرك سازي و ويلاسازي مگر بصورت محدودو براي پاسخگويي به نيازهاي مبرم مردم منطقه

2-  جلوگيري از تخريب و برهم زدن اكوسيستم محيط زيست با توجه به قابليت هاي بسيار بالاي خدادادي و آب و هواي منحصر به فرد

3-  جلوگيري از تخريب زمين هاي كشاورزي و باغات ( عده زيادي از كساني كه زمين هاي را تحويل مي گيرند ، بعد از مدتي آنها را تقسيم كرده و با قيمت بسيار بالا به فروش مي رسانند.)

شهرستان ما تا از يك طرح جامع برخوردار نباشد، همه فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، علمي و دانشگاهي ، اجتماعي، اقتصادي و … - اگرچه بسيار ارزشمند مي‌باشد ولي چون در چارچوب يك سيستم هماهنگ قرار ندارند و مسئولان و دست‌اندركاران نمي‌دانند كه در حوزه خود تا چه اندازه‌اي برنامه‌ريزي داشته باشند - ممكن است در آينده باعث گردد كه سرعت رشد قطب‌هاي مختلف از يك توازن همه‌جانبه برخوردار نباشد و منطقه را دچار آسيب‌ها و زيان‌ها كه ناخواسته نمايد.

به اميد آنكه با حضور فرماندار جديد و اشراف ايشان بر مسائل ، اين طرح جامع منطقه در اسرع وقت به نتيجه رسيده و مدون گردد. 

نشريه ره آورد - شماره 240