پيام سوم تير

 

در يك اتفاق كم‌نظير و شگفت‌آور در سوم تير 84 مردم ايران به چهره اي كمتر شناخته شده در عرصه سياست كشور راي دادند و ايشان را به عنوان رئيس جمهور منتخب ايران برگزيدند.

در اين انتخابات چهره هايي با سوابق طولاني مديريت از نسل اول و دوم انقلاب حضور داشتند. همه گروه ها، احزاب و شخصيت‌ها از كانديداهاي ديگر حمايت كردند و اين حمايت آنجا شدت گرفت كه رئيس جمهور محترم نيز بيانيه اي (1) دادند و از مردم صريحاً خواسته بودند به كانديدايي با معيارهايي كه ايشان اعلام كرده رأي بدهند اما اين‌طور نشد.

در اين انتخابات آقاي احمدي نژاد بدون پشتوانه جناحي، گروهي با تفاوت حدود 8 ميليون راي از آقاي هاشمي رفسنجاني پيشي گرفته‌ و در آينده‌اي بسيار نزديك سكان عرصه اجرايي كشور را به عهده مي‌گيرند. بايد بينديشيم چرا اين اتفاق افتاده است؟ چه دلايلي در اين نوع انتخاب وجود دارد و مردم با اين نگاه خود چه پيام‌هايي را خواسته‌اند بيان كنند؟

با توجه به اينكه در اين دوره الحمدالله تبليغات تلويزيوني به طور مناسب و علي السويه بود و در كنار آن تبليغات رسانه‌اي و خياباني از طرف كانديداهاي ديگر به شدت جريان داشت ولي مردم با شعارها و برنامه‌هاي دكتر احمدي نژاد سنخيت و همراهي بيشتري احساس كردند. شايد اشاره به نكاتي در اين باب خالي از لطف نباشد:

1- مردم پاي صندوق‌هاي رأي نشان دادند كه هرگونه تغيير و تحول سياسي را از مجراي نظام جمهوري اسلامي قبول دارند و به سينه كساني كه خود را در قالب اپوزيسيون و مخالف نظام جلوه مي‌دهند دست رد مي‌زنند.

2- مردم خواستار بازگشت به راهي هستند كه در بعضي مسيرها به اشتباه طي شده است كه صداقت، صميميت ، ساده زيستي ، دوري از تجمل‌گرايي و آرايش‌هاي ظاهري از جلوه‌هاي آن مي‌باشد.

3- مردم نشان دادند كه مناسبات سياسي، سابقه هاي طولاني، قد و قواره و … را معيار اصلي نمي‌دانند و شأنيت را آنان به مسئولان اعطا مي‌كنند و قد و قواره رئيس جمهور راآن‌ها تعيين مي‌كنند نه توصيه بزرگان و …  .

4- مردم نشان دادند احزاب، گروه‌ها و دستجات و شعارهاي رنگارنگ آن‌ها حتماً تعيين‌كننده نيستند و آن‌ها بايد بدانند كه مشكلات، مطالبات واقعي و خواسته‌هاي به حق مردم چيست؟ و چرا مردم به شعارهاي آنان توجهي نمي‌كنند. به همين دليل اين انتخابات وزن و حدود و ثغور گروه‌ها را به خوبي نشان داد.

اين نكته بايد سرمشق  دولت جديد باشد كه هيچ كس و هيچ گروهي حق سهم خواهي ندارد و حتي مي‌توان گفت كساني كه در اطراف رئيس‌جمهور منتخب هستند هم حق ندارند پيروزي ايشان را به حساب خودشان بگذارند. لذا بايد هر كس و هر مقامي كه در آينده در پست‌ها و مناصب اصلي و مياني قرار مي‌گيرد خدمت و خدمتگزاري را سرلوحه خود قرار دهد و از تمايل به جنبه‌هاي دنيايي  و زرق‌وبرق و تجملات و رفت‌وآمدهاي بيهوده و بي‌ثمر براي مردم پرهيز نمايد.

5- در سال‌هاي اخير مقام معظم رهبري شعار مبارزه با فساد، فقر و تبعيض را بارها و بارها تكرار كردند تا بالاخره به شعار حقيقي مردم تبديل شد. كم كردن فاصله طبقاتي و محو ساية سياه فقر در كشور كه ميليون‌ها نفر درآمد ثابت از ثروت ملي دارند و رسيدگي به حقوق مردم در ادارات و نهادها و محو تبعيض از توقعاتي است كه مردم در اين انتخابات از رئيس جمهور دارند.

به عبارت ديگر مردم دوست دارند دغدغه‌هاي آن‌ها دغدغه‌هاي دولت باشد و دولت در عمل و اجرا طوري رفتار كند كه مردم احساس كنند به كارهايشان گره نمي‌افتد.

6- مردم مي‌خواهند مديراني در عرصه‌هاي مختلف حضور يابند كه به مباني ديني و اسلامي ايمان كامل داشته باشند و كارآمدي نظام را اثبات كنند و سادگي را مشي و مرام خود قرار دهند زيرا اين اصول در سنوات اخير در جايگاه‌هايي مورد آسيب و خدشه قرار گرفته است.

7- مردم مي‌خواهند رئيس جمهور و مسئولان در ميان آن‌ها باشند، در چنبره اشخاص ، مسئولان دفاترهماهنگي و مديران ارتباطي قرار نگيرند و طوري نشود كه دسترسي به آن‌ها مستلزم گذر از هفت خوان رستم باشد.

8- مردم آرامش مي خواهند. از فضاي غبارآلود اختلاف، تهمت  و افتراء بيزارند. مي خواهند رقابت ها براي ارتقا باشد نه هتك حرمت ، همچنان كه بخشي از اين آرامش را در عرصه اجرايي شوراي شهر با شهرداري تهران استشمام كردند.

اين نمونه بايد در هر شهر و روستا و شهرستان احساس گردد. در اين ميدان  نه پيروزي ها جايي دارد نه شكست‌ها، همه مردم و جناحها بايد كمك كنند تا فرصت كار و فعليت پيدا شود و بالاخره ده ها پيام ديگر كه بايد در آن دقت كرد و عبرت گرفت. بايد چشمها را شست و با نگاهي پاك و شفاف به كارها و فعاليت‌ها نگريست.

مردم از رئيس جمهورتوقع ندارند در مدت 4 سال همه مشكلات را برطرف نمايد ولي توقع دارند تغييرات محسوسي در چهره اجرايي كشور ايجاد شود و در پرتوآن خدمتگزاري بي‌شائبه و دور از تجمل خود را به مردم نشان دهد. و اين هم گفتني است مردم با كسي عهد اخوت دايمي نبسته‌اند و اگر احساس كنند شعارهاي داده شده به تحقق نينجاميده است  روي‌گردان مي‌شوند و به فرد ديگري متمايل مي‌شوند كه شايد آن شخصيت بتواند كاري كند.

بدين اميد كه دولت آقاي احمدي نژاد بتواند چهره‌اي مناسب، كارا و توانمند و مردمي در كشور عرضه نمايد،  براي ايشان دعا مي‌كنيم و از خداوند و حضرت ولي عصر (عج) مي‌خواهيم اين عزيزان را در عرصه اجراو عمل بيش از پيش موفق گرداند.

 

(1) اين عمل در زمان انتخابات دوره اول خود ايشان هم مصداق پيدا كرد كه همه بسيج شدند تا مردم به رقيب ايشان رأي بدهند اما مردم به آقاي خاتمي راي دادند. در اين دوره خاتمي در همان مسيري قرار گرفت چيزي كه يك روزي برعليه ايشان به كار گرفته شده بود.