به مناسبت سوم خرداد فتح خرمشهر

اين نياز امروز ما است

 

شب سوم خرداد سال 1361، آخرين مرحله عميات بيت المقدس، آخرين توصيه هاي سردار جاويدالاثر حاج احمد متوسليان: « برادرهاي من! ما تا جان در بدن داريم، بايد بجنگيم و قواي دشمن را منهدم كنيم. شهيد، مفقود و مجروح شدن مهم نيست. بايد بدانيم كه اين كارامشب ما بايد تدابير دشمن را به هم بريزد.

برادرها! درست است كه الان شما به ميدان جنگ نابرابر مي رويد و متحمل صدمات خواهيد شد. اما عزيزان من بدانيد با اين كارتان سند آزادي قطعي خرمشهر امضا مي شود.»

و اين هم آخرين حرفهاي شهيد حاج محمد شهبازي ، دانشجوي تيزهوش علم و صنعت است كه نوشت:« و بدين سان با اين روحيه ي آسماني  خرمشهر كه روزي نماد مقاومت و مظلوميت اين ملت بود. سمبل فتح و پيروزي اش شد و از اين رو بود كه اماممان گفت: فتح خرمشهر فتح خاك نبود، فتح ارزشها بود».

*  *  *

سوم خردادماه 1386- ايام فاطميه (س) – جبهه همان جبهه است، دشمن همان دشمن، فقط ابزارها و خاكريزها و پهنه نبرد عوض شده است، هم گسترده هم پيچيده تر، در عرصه هاي فرهنگ، اقتصاد، سياست داخلي و خارجي و حوادث اجتماعي ما به اين روحيه نياز داريم.

روحيه حاج احمدها و شهبازي ها امروز از نان شب براي ما واجب تر است.با اين روحيه، خدا بيشتر به ما رو مي كند، مشكلات مان زودتر رفع مي شود، آسمان با ما مهربان تر مي شود و زمين سخاوتمندانه تر بخشش مي كند. دلهامان بيشتر و بهتر به هم نزديك  مي شود.

ميدان خدمتمان، ميدان تسويه حساب هاي شخصي و گروهي نمي شود، رياست ها و مسووليت هامان هيات نوكري به خود مي گيرد. عرصه انتخاباتمان ، بستر رقابت براي خدمت مي شودو كرسي نمايندگي مان، ميدان خاكساري و تواضع مي شود. اين شدني است و ما مي توانيم به شرطي كه بخواهيم ... هم خود بخواهيم و هم از خدا بخواهيم. آنگاه شهيدان به ما لبخند خواهند زد.

آي مردم... آي بازماندگان قافله شهدا... راستي دلتان براي آن روزها تنگ نشده است؟!

حميد مشهدي آقايي(87/2/31)

نشريه ره آورد - شماره 348