سخني با نماينده مردم دماوند و فيروزكوه

 

1-  نمايندگان مجلس هشتم پس از افتتاح و طي مراحل تصويب اعتبارنامه ها و انتخاب هيات رييسه، در روز سه شنبه 21 خرداد به حضور رهبر فرزانه انقلاب رسيدند. اينك مجلس هشتم از هر جهت آماده خدمت عالمانه و تاثيرگذار به مردم  و نظام اسلامي است.انتخاب آقاي دكتر لاريجاني به عنوان رييس قوه مقننه نيز كه نشان از يك همگرايي بالا در بين نمايندگان است نويد بخش مجلس كارآمد است. انشاءالله

2-  آقاي دكتر رامين اينك به عنوان نماينده مردم شهرستان هاي دماوند و فيروزكوه -  كه چندين شهر و بخش و دهها روستا را در خود دارد - در برابر يك آزمون بزرگ چهارساله قرار گرفته اند، كه اميدواريم – چنانچه رهبر فرزانه انقلاب اسلامي فرمودند – از اين آزمون الهي سرافراز بيرون آيند.

در اين مقال به چند نكته مهم اشاره خواهيم داشت:

الف) امروز 22 خرداد -  تاريخ نگارش مقاله است - ؛ شما تا 7 خرداد 1391 دقيقا 1441 روز فرصت داريد و هنگامي اين سرمقاله را مي خوانيد كه احتمالا چندد روزي از آن كسر شده است، نگارنده كه مدتي مسووليت خطير امامت جمعه را در اين منطقه برعهده داشته است، به عنوان كسي كه اينك و پس از گذشت 7 سال و اندي از مسووليت اش،دنيايي از افسوس و دريغ فرصت هاي ازدست رفته را در دل دارد، برادرانه به شما توصيه مي كند فرصت 1440 روزه را غنيمت بشمريد و براي خدمت به كشور و منطقه لحظه اي را از دست ندهيد.

ب) « به صداقت يك جوان اعتماد كنيم»؛ اين شعار زيبا و جوانانه شما بود. مردم به شما اعتماد كردند و اينك شما نماينده اين مردم هستيد. نماينده يعني نماياننده خواسته ها، نيازها و مصلحت هاي واقعي مردم.مهمترين نشانه صداقت اين است كه شما نماياننده  خواسته همه مردم در شهرها و روستاهاي حوزه انتخابيه خود باشيد.

حقيقت اين است كه – به توهم باطل يا تحليل درست – هرگاه نماينده اي از منطقه اي به مجلس رفته است، تصور اين بوده كه وي به مردم منطقه خود بيشتر رسيدگي خواهد كرد.اين گمان رابايد از بين برد و شما در اين رابطه بيشترين نقش و مسووليت را داريد.

ج) حوزه انتخابيه شما – در شرق استان تهران- محروم ترين منطقه از لحاظ برخورداري از امكانات است.در حالي كه انبوهي از منابع سرشار انساني و مادي را در خود نهفته دارد. درباره شهرستان دماوند اين قدر مي دانم – يقين دارم فيروزكوه هم همين طور است – هنوز از يك افق روشن پيشرفت وتوسعه برخوردار نيست. مسوولان خردو كلان مي آيند و مي روند و هر كدام – ولو با نيت خير- به سليقه خود  چيزهايي مي گويند، وعده هايي مي دهند؛ بسياري از آنها عمل نمي شود و آنها هم كه لباس تحقق مي پوشد معلوم نيست چقدر به كار و درد مردم بيايد.

هنوز كسي نمي تواند به درستي و كارشناسانه بگويد كه منطقه ما بايد دانشگاهي و علمي باشد؟ قطب گردشگري باشد؟ منطقه كشاورزي و صنعتي باشد؟ مثلا مي گويند: دماوند نمي تواند منطقه صنعتي باشد، در حالي كه صنعت امروز مفهوم گسترده اي دارد كه شامل همه انواع از جمله آلاينده و غيرآلاينده مي شود.اما چرا چند سال است ما چوب اين ممنوعيت كارشناسانه!! را مي خوريم،نمي دانم.

از طرف ديگر درمنطقه اي سرسبز و پاك و جذاب مثل فيروزكوه كارخانه بزرگ سيمان احداث مي شود كه در حد خود بسيار به جا است. اما آيا كسي فكر آلوده شدن هواي پاك آن منطقه را – در صورت توسعه اين دست صنايع – كرده است؟!

اين مهم را شما مي توانيد با بهره گيري از ظرفيت مسوولان منطقه اي و فرهنگيان آن و كمك مسوولان استان محقق كنيد.تنها وت نها محقق اين آرزو و روشن شدن وضعيت مبهم آينده حوزه انتخابيه شما مي تواند ماندگارترين اثر شما باشد.به ياري خدا در فرصتي ديگر نكات ديگري را تقديم خواهيم كرد.

حميد مشهدي آقايي ( 87/3/23)

نشريه ره آورد - شماره 350