دولت نهم؛ حمايت بيشتر مسووليت افزون تر

نگاهي به سخنان رهبر فرزانه انقلاب با اعضاي دولت

 

1- هشتم شهريور هر سال يادآور دو ققنوس عاشق است كه عاشقانه سوختند و صفحاتي ماندگار از خدمت خالصانه و بي منت به خلق خدا را از خود به يادگار گذاشتند. شهيدان رجايي و باهنر علاوه بر اينكه الگوهاي يك معلم نمونه هستند، اسوه هاي خدمت و مسووليت درجامعه اسلامي مان نيز مي باشند. اينك 28 سال است كه ياد و خاطره آنان در روزهايي كه « هفته دولت» نام گرفته است، بيش از هر زمان زنده مي شودو از اين رهگذر دلتمردان به بيان گزارشها و عملكرد سالانه خود مي پردازند.

2- يكي از رسوم زيباي اين هفته تشرف اعضاي دولت در كنار مرقد امام عزيز و شهيدان انقلاب و آنگاه حضور در محضر رهبر فرزانه است. امسال نيز اعضاي دولت نهم از رهنمودها و حمايت هاي ارزنده ايشان بهره مند شدند. حمايت هاي صريح  و روشن ايشان از دولت نهم در اين ديدار بار ديگر نشان داد رهبر انقلاب حكيمانه و ژرف نگرانه بر اين امر تاكيد دارند. اين حمايت ها براي هر انسان انقلابي كه ادعاي فرمانبرداري از ولي فقيه را دارد جاي ترديدي باقي نمي گذارد. فقط كافي است  اندكي به خود باز كرديم و ريشه مخالفت ها و موافقت ها را به خوبي دريابيم.

3- مقام معظم رهبري دلايل خود بر حمايت ازدولت را در سه عنوان كلي با مردمي بودن و ارتباط آسان با مردم ترويج گفتمان امام وانقلاب و پركاري و تلاش دوچندان آنان برشمردند. همچنين مسائل مهم ديگري چون شجاعت در تحول آفريني، استكبار ستيزي و روحيه مقاومت در برابر سختي ها، سفرهاي استاني و ... را مورد تاكيد قرار دادند. دلايلي كه حكايت از حمايت جدي ايشان از اين دولت – حتي بيشتر از دولت هاي قبل – دارد.

4- « جنگ احزاب» رايانه اي و تبليغاتي عنواني است كه رهبر عزيزمان درباره هجمه پيامي و مكرر دشمن به دولت  نهم و رييس جمهور داده اند، مطلبي كه اين روزها به خوبي شاهد آن هستيم و آن اينكه در لابلاي همه اخبار و تحليل هاي شبكه هاي خبري ماهواره اي خارجي و برخي از سايت ها و مطبوعات درداخل يك نكته مشترك وجود دارد! « دست به دست هم دهيم تا دولت نهم زمين بخورد.»  راستي چرا؟ تا به حال انديشيده ايم؟!

5- حضرت آيت الله خامنه اي ، مرز بين انتقاد سازنده و تخريبي را تبيين كرده و تاكيد كردند مخالفت هايي كه با دولت صورت مي گيرد بخشي از سردلسوزي است وانتقادهاي بجا و سزاست.

گروهي از نقدها از سر دلسوزي اما بي اطلاعي است، بخش ديگر حمله ها از سر اغراض شخصي و فردي و برخي ديگراز سر عناد و مخالفت با آرمانهاي امام يا پشيماني و بريدن از آن است.

با نگاهي به خط سير انتقادات مطروحه در رسانه هاي جمعي مي توان اين دسته بندي چهارگانه را به روشني ديد.

6- اين حمايت ها اگرچه افتخاري بزرگ و مدالهاي زرين بر سينه دولت نهم است اما فقط مايه افتخار نيست، در لابلاي اين حمايت ها توصيه ها وهشدارهاي جدي نيز هست كه جزء مطالبات رهبري است:

-  توجه نرم افزاري وراهبردي به فرهنگ و رفع مظلوميت از آن

-  پرهيز از شتاب و عجله در انجام تحولات

-  جراي قانون هر چند ضعيف باشد

-  تحمل انتقادها حتي انتقادات غيرسازنده

-  توجه جدي تر به نخبگان و بهره مندي از نظرات آنان

-  اجتناب از اظهارنظرهاي غيركارشناسي و حاشيه ساز

-  دقت و كارشناسي بيشتر در اجراي طرح تحول اقتصادي با تاكيد بر اجراي.

همه اين نكات حاكي از آن است كه رويكردهاي كلي و جهت گيريهاي اصلي و بخش عمده اي از  عملكرد دولت نهم مورد تاييد رهبر انقلاب است تا آنجا كه ايشان اين دولت را مايه دلگرمي بيشتر واميدواري افزون تر مي دانند.

اينك و در آخرين سال دولت نهم، آزمون بزرگي بر سر راه همه است. براي دولتمردان كه بار سنگين مسووليت را بيشتر احساس كنندو بر تلاش مدبرانه خود بيفزايند. براي ما كه حمايت از دولت را با نقد منصفانه و دفاع واقع بينانه به انجام رسانيم و بكوشيم با كارگزار يا سياهي لشكر جنگ احزار رسانه اي نشويم.

 نشريه ره آورد - شماره 360