هشدارهاي بيدار كننده در انتخابات

نگاهي به رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب در كردستان

 

سفر پر بركت رهبر فرزانه انقلاب به استان كردستان، فصل جديدي را رقم زده كه در مجال ديگر بايد به آن پرداخت. در بين محورهاي اصلي فرمايشات ايشان - تا تاريخ 26/2/82 (مريوان) – انتخابات جايگاه ويژه اي دارد. پس از تاكيد دوباره ايشان بر اهميت انتخابات به عنوان مظهر اقتدار ملي و آبروي ملي هشدارهاي معظم له در اين باره قابل توجه است. اين مقاله كوتاه اشاره اي به دو فراز از سخنان ايشان دارد:

اول- راهبردهاي دشمن در مقابله با انتخابات

دوم- ملاك ها و معيارهاي انتخاب اصلي

رهبر فرزانه انقلاب راهبردهاي دشمن را از يكسال قبل – با شيب ملايم – چنين مطرح كردند:

فاز اول. تحليل انتخابات؛ تلاش دشمن در اين عرصه با فضاسازي ايمني داخلي و خارجي و تهديدهاي توخالي منصرف كردن مسوولان از انتخابات بود. نمونه آن در يك دوره ماجراي تحصن مجلس ششم براي تاخير انتخابات شاهد بوديم.

فاز دوم. كاهش مشاركت حداكثري مردم و برگزاري يك انتخابات سرد و بي روح از حدود چند ماه قبل با سياه نمايي ها و  اخبار كذب براي اعتمادسوزي مردم به نظام اين اقدامات انجام گرفت. بحمدالله آخرين آمار حمايت از حضور بيش از 60% مردم در انتخابات دهم رياست جمهوري دارد.

فاز سوم. اعتبار سوزي انتخابات؛ در اين مرحله تلاش دشمن با برخي اقدامات ناآگاهانه يا آگاهانه داخلي در ايجاد تشكيك در سلامت انتخابات از مدت ها قبل آغاز شده است.بر اين مبنا چنانچه نامزد مورد نظر آنها راي نياورد ، فاز سوم ايجاد شبك و شبهه در سلامت انتخابات است.

نكته اي كه اخيرا عده اي از گروهها و كانديداها به آن مي پردازند و عليرغم اينكه مقام معظم رهبري در سخنان يك ماه قبل آن را دروغ آشكار مي دانستند ، هنوز بر طبل كميته صيانت از آراء مي كوبند. مقام معظم رهبري در بخش ديگري به ارائه شاخص معيارهاي مورد نظر پرداختند كه موارد ذيل اهم آنهاست:

نكته اول) من نسبت به شخصي هيچگونه نظري ابراز نمي كنم.

نكته دوم) بهترين نامزد از نظر ايشان كسي است كه درد كشور را بفهمند، درد مردم را بداند، با مردم يگانه و صميمي باشد، از فساد دور باشد و دنبال اشرافي خودش واطرافيانش نباشد، ساده زيست باشد و خودش درد مردم را حس كرده باشد.

آخرين فراز از سخنان رهبري حكيم انقلاب دو توصيه مهم به كانديداست:

توصيه اول- نامزدهاي محترم كه تاكنون نام نويسي كرده اند، سعي كنند با انصاف عمل كنند، با اثبات و نفي شان ، با توجه به حق و صدق باشد. چيزهايي را كه انسان مي شنود باور نمي كند كه از زبان نامزدها و آن كساني كه دنبال اين مسووليت ها هستند از روي صدق و صفا خارج شده باشد. گاهي انسان حرف هاي عجيب و نسبت هاي عجيبي مي شنود... نامزدهاي محترم توجه داشته باشند اذهان عمومي را تخريب نكنند، اين همه نسبت خلاف دادن به اين و آن، تخريب كننده اذهان مردم است. خلاف واقع هم هست. از نظر بنده كه از همه آقايان اوضاع كشور را بهتر مي دانم، بهتر خبر دارم و مي دانم كه بسياري از اين مطالبي كه به عنوان انتقاد از وضع كشور و وضع اقتصاد مي گويند ، خلاف واقع است. ( در جمع مردم سنندج)

توصيه دوم – اين كه دردوره هاي انتخابات مثل وضع كنوني، نامزدهاي انتخاباتي ما براي جلب توجه ديگران و حرفهاي غربي ها را تكرار كنند اين هيچ امتيازي محسوب نمي شود.

امتياز اين نيست كه ما آن چيزي را بگوييم كه غرب مي پسندد ، اينها كساني اند كه با فكر ايراني، فكر اسلامي، هويت اسلامي و ايراني مخالفند. ( در جمع مردم مريوان)

  • حرف آخر

نگارنده معيارهاي ارائه شده از سوي رهبري را – تا اين تاريخ- در سه معيار اصلي جمع بندي مي كند. نامزدهاي برتر كساني هستند كه اين سه ويژگي را داشته باشند:

1- ساده زيست، مردمي، صميمي، به دوراز تجمل و اشرافي گري باشند.

2- به اثبات توانايي هاي خود پرداخته و از تكرار و ترويج مطالب خلاف واقع براي كوبيدن رقيب بپرهيزند.

3- به تكرار وترويج مفاهيم و شعارهاي غربي ها براي جمع كردن راي و جلب توجه ديگران بپردازند.

تبليغات انتخاباتي در راه است. رسانه ملي ، سايتهاي خبري و تحليلي ، مطبوعات ملي و محلي هر كدام اين موضوع مهم خواهند پرداخت. ره آورد راهبرد اصلي خود را تبيين رهنمودهاي رهبر فرزانه انقلاب برمي دارد و همگام با توصيه هاي گذشته و روزهاي آينده ايشان در اين راستا  انجام وظيفه خواهد كرد. انشاءالله 

حميد مشهدي آقايي

نشريه ره آورد - شماره 392