درباره نام گذاري سال ها

 

1- چندين سال است مقام معظم رهبري هر سال را به نام يكي از بزرگان يا ويژگي هاي برجسته يا آرمان هاي اسلامي و ايراني نام گذاري مي كنند. شايد براي بسياري از مردم ما اين نامگذاري ها امري ساده، اتفاقي يا صرفا تبليغاتي به چشم بيايد و برخي نيز ما اما و اگر ساده انديشانه تبليغات رسانه اي و كليشه اي را بهانه كرده و اصل اين حركت ارزشمند را زير سوال مي برند.

2- باور نگارنده اين است كه مقام معظم رهبري به عنوان ديده بان ژرف انديش (آينده نگر نظام اسلامي)  يك افق پنجاه ساله را فراروي حركت نظام اسلامي طراحي كرده اند كه چشم انداز بيست ساله بخشي از آن حركت است. بي ترديد كساني كه با نظام حاكم تحليلي ايشان آشنا باشند، فلسفه اين نام گذاري ها را به عنوان يكي از راهبردهاي حركت به سوي آينده به خوبي در مي يابند.

3-  اين نامگذاري ها از سال 72 به نحو متفاوت آغاز شده اما از سال79 و با نام گذاري اين سال به نام امام خميني (ره) به شكل متوالي شروع در هر ساله ادامه دارد. شايد برخي از اين نام گذاري ها نيز شگفت شده مي شوند، در حالي كه مثلا در سال گذشته به خاطر وقوع يك اتفاق نادر مانند (8/8/88) (ميلاد امام رضا (ع)) بسياري گمان مي كردند اين سال به نام آن حضرت خواهد بود، ايشان تقريبا همه دست اندركاران و اهل دقت را غافلگير كرده و به اين امر مهم اصلاح الگوي مصرف توجه دارند.

4- جالب است ما ايراني ها ساليان سال است، سال هاي خود را به نام حيوانات مي ناميم ( سنت چيني ها) اما اين حركت ارزشمند نگاه هاي مردم و مسئولان را به سمت و سويي بالا و ارزش هاي متعالي سوق مي دهد.

حركت ارزشمندي كه در بسياري از كشورها سابقه داشته و سالياني است سازمان ملل هم اين نامگذاري را انجام مي دهد.

5-  اما اين فقط يك جنبه قضيه است، حقيقت اين است كه « ادبيات سازي» و « گفتمان سازي» يكي از راهبردهاي مهم حركت به سوي آينده است. تحليل اين موضوع فرصت ديگري را مي طلبد اما همگان به خوي به ياد دارند كه در زماني كه فضاي شعارهاي « توسعه سياسي» ، « جامعه مدني» ، « گفتگوي تمدنها» در كشور پيچيده بود ايشان چگونه با طرح شعارهايي چون «خدمت رساني، پاسخگويي مسئولان» ، « جامعه مدينه النبي» ، « مردم سالاري ديني» فضا را به نفع آرمانهاي انقلابي تغيير دادند. زماني عده اي جاهلانه بر طبل شيعه و سني مي كوبيدند " سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي" اعلام شد. در موقعيتي كه عده اي با شعار بي اعتنايي ايرانيان و شيعيان به سيره و سنت رسول ا... سرزنش مي شدند " سال پيامبر اعظم" مطرح مي شد. همچينن « نهضت نرم افزاري »و آغاز يك جنبش علمي كه منجر به پيشرفت هاي درخشان علمي دانشمندان جوان و مومن ايراني شد، از اين قبيل است.

6- مي دانيم كه سال 88، آغازين سال دهه چهارم بود. دهه چهارم كه « پيشرفت و عدالت» نام آن شد. پيشرفت وعدالتي كه بايد بر مبناي « عقلانيت» و «معنويت» باشد. دهه اي كه اولين گام آن حركت به سوي اصلاح مصرف است و سال رو به پايان، سال آغاز آن.

7-  اين كه مسئولان طراز اول و مياني و مردم در اين باره چه كرده اند، مسئله اي ديگر است اما به باور نگارنده عدم فهم درست از نظام حكم بر تحليل ها و راهبردهاي ارائه شده از سوي مقام معظم رهبري باعث مي شود اين نامگذاري را نوعي كار تبليغاتي بدانيم و به گفتن، نوشتن، تابلو و پلاكارد و چند مسابقه بسنده كنيم. مشكل همين جاست! فهم درست.

8- سال هشتاد و هشت به آخرين روزها و ساعت هاي خود مي رسد. سالي كه سال حركت به سوي اصلاح الگوي مصرف نام گرفت، جاي آن دارد كه هر فرد و هردستگاه به محاسبه عملكرد خود بنشيند و حركت فردي و جمعي اش را وزن كند، نقاط قوت و ضعف را بشناسد و مهم تر از همه نگاه درست به اين «ادبيات سازي»  و « گفتمان سازي» ارزشمند و ناشناخته پيدا كنند. قطعا مسئولان نقش اول را دارند و بايد بيش از همه پاسخگو باشند.

9- درباره نوع مواجهه با رهنمودها و راهبردهاي ارائه شده از سوي رهبري در مديريت و رهبري عالي جامعه، نگاه درست، تحليل درست و اقدام درست حاكم شود. اين سه گام مي تواند تحولات آينده ساز و سرنوشت سازي را رقم بزند.

10- سال هشتاد و نه چه نام خواهد گرفت؟ خوب است در اين باره پس از نام گذاري از سوي رهبر حكيم انقلاب اسلامي بيانديشيم. اگر عمري و توفيقي بود در اولين فرصت خواهيم نوشت. سالي پر از توفيق و سلامتي براي همه شما آرزومنديم.

حميد مشهدي آقايي 

نشريه ره آورد - ويژه نامه بهار 1389