شعارهاي عاشورايي

با يادي از تلاشهاي حاج حسين فتاحي

يادي از سي سال تلاش صادقانه حاج حسين فتاحي مداحي با اخلاص، معلمي مومن و متدين كه در كنار معلمي ، مربي قرآن در مسجدجامع نيز شد. انقلا ب كه شد همراه با شهيد محمدرضا عليجاني و نصرت الله ميرزايي شعارگوي تظاهرات شد. كم كم خود او شعارگوي اصلي شد.ياد محرم 57 بخير؛ آقاي عاصي مداح مبارز قمي اين شعر را ساخته بود.حاج حسين فتاحي مردم را در ميدان 17 شهريور متوقف كرد. از آنها خواست اين شعار را بدهند.نزديك اذان مغرب و هوا رو به تاريكي نهاده است. گارد اعزامي از قزوين تا دندان مسلح روبروي جمعيت ايستاده اند. حاج حسين مي گويد: اين شعار را تكرار كنيد

آزادگان اسلام /  وضوي خون بگيريد  /  ماندن اگرچه ننگ است  / بهتر كه ما بميريم

كيست مرا ياري كند / لبيك لبيك

از دين نگهداري كند / لبيك لبيك

از كربلاي ديروز / تا كربلاي امروز

آيد ندا از حسين

كيست مرا ياري كند / لبيك لبيك

از دين نگهداري كند / لبيك لبيك

صداي جمعيت چند هزار نفري در فضاي ميدان 17 شهريور مي پيچد.انسان با همه وجودش عظمت عاشورا را احساس مي كرد.

حالا سي سال است حاج حسين فتاحي در همه تظاهرات ها، راهپيمايي ها، تشييع جنازه ها، نماز جمعه ها بلال انقلاب در دماوند است.حنجره اش پرتوان و توفيقش مستدام باشد.