منابع تهيه و تكثير اعلاميه ها و نوارهاي امام (ره) در دوران انقلاب اسلامي در دماوند

 

در دوران انقلاب، مردم ، جوانان و اهالي شهرستان دماوند مشاهده مي كردند اعلاميه ها، اطلاعيه ها يا نوارهايي در سطح شهر، منازل، مدارس، مساجد و راهپيمايي ها توزيع مي گردد ولي عموما نمي دانستند توزيع كنندگان كيستند و از كجا تهيه و پخش مي گردد.

به بعضي از اين منابع كه براي ما قطعي شده است اشاره مي نماييم:

1- انتشارات بعثت، حاج قاسم تبريزي: همه كساني كه به فعاليت هاي فرهنگي و سياسي علاقمند بودند به نوعي با انتشارات بعثت ، ابتداي لاله زار سروكار داشتند. انتشارات بعثت متعلق به شادروان فخرالدين حجازي سخنران معروف انقلاب و نماينده چندين دوره مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي بود كه مسئوليت اداره آن را حاج قاسم تبريزي به عهده داشت.

اطلاعيه ها و اعلاميه هايي كه با '' آرم سازمان فجر اسلامي''  در دماوند توزيع مي شد از طريق آقاي تبريزي تحويل دوستان دماوندي مي شد ودر اختيار مردم قرار مي گرفت.

حاج قاسم تبريزي هم اكنون به عنوان پژوهشگر و كارشناس ممتاز تاريخ انقلاب اسلامي و دوران معاصر و مسئول كتابخانه انقلاب اسلامي كتابخانه مجلس شوراي اسلامي مشغول فعاليت مي باشند.

2- منزل حاج حبيب ا... توسلي: به روايت آقاي حاج محمود صفري و آقاي رهنمافر در منزل حاج حبيب ا... توسلي دستگاه استنسيل تهيه شده بود و بخشي ازاعلاميه هاي امام در اين مكان تكثير و توزيع مي گرديد و آقاي حسين ملائي هم در اين رابطه فعال بوده است و بخشي از اطلاعيه ها نيز به سمنان ، شاهرود و دامغان و ... برده مي شد.

3- منزل حاج محسن شريعتمدار: به روايت آقاي مهندس الويري در باغ حاج محسن شريعتمدار نيز مكاني براي چاپ و تكثير اعلاميه ها و اطلاعيه هاي دوران انقلاب بود كه در تهران و دماوند توزيع مي گرديد.

4- به روايت آقاي رهنمافر بخشي ازاعلاميه و اطلاعيه ها را به اتفاق آقاي عباس كياماري در بهشت زهرا از رابط تحويل مي گرفتند و براي توزيع به دماوند مي آوردند.( اين كار به توصيه حاج محمود صفري بوده است)

5- و ...

6- و ...